Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління стратегічними змінами підприємства

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Освітній ступінь: магістр

Мета науки: виробити стратегічний тип мислення, розвинути розуміння  сутності стратегічних змін на підприємстві, набути навичок управління змінами.

Завдання науки: ознайомитись з теоретичними засадами управління змінами; сформувати уявлення про підприємство, як живий організм, як організацію, що постійно навчається; набути навичок аналізу і розвитку організаційної структури і культури підприємства; сформувати здатність управляти опором змінам.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

·        ідентифікувати потребу в змінах відповідно до сформульованої стратегії;

·        визначати рівень і глибину стратегічних змін;

·        аналізувати і розробляти заходи щодо удосконалення організаційної структури і культури підприємства;

·        ідентифікувати агентів стратегічних змін на підприємстві та визначати шляхи подолання опору змінам.

Остання редакція: 05.02.16

Публікаціі з предмету