Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Практикум з економіки підприємства

ПРАКТИКУМ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА (для студентів бакалаврів заочної форми навчання)

Освітній ступінь: бакалавр

Мета дисципліни: систематизація, закріплення та поглиблення знань з економіки підприємств, первісне ознайомлення з професійною діяльність в майбутніх трудових колективах;оволодіння сучасними методами і формами організації підприємницької діяльності; формування у студентів професійних умінь і навичок прийняття самостійних рішень під час індивідуальної та групової роботи.

Завдання дисципліни: ознайомлення з діяльністю реальних підприємств; засвоєння аналітичних технологій діагностики ефективності протікання бізнес-процесів; набуття навичок і вмінь дослідження стану конкуренції, аналізу та оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства та його потенціалу; практичне опрацювання сучасних методик пошуку резервів підвищення економічної ефективності підприємства.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

-              набути ключові компетенції, необхідні для успішного професійного зростання;

-              використовувати сучасні способи керівництва, спілкування, мотивації поведінки виконавців;

-               застосовувати ефективні засоби особистої роботи бізнес-аналітика;

-              набути навичок обґрунтування складних господарських рішень, формування нестандартних прийомів і способів управління.

Остання редакція: 24.10.16

Публікаціі з предмету