Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Технології управлінського консультування

ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Освітній ступінь: магістр   

Мета науки:набуття теоретичних знань та практичних навичок з технологій управлінського консультування.

Завдання науки: оволодіння практичними навичками пошуку, опрацювання та аналізу необхідного інформаційного масиву; технікою та засобами аналізу і діагностики проблем, генерування консультаційних рекомендацій, інструментарієм впровадження змін, що пропонуються консультантами.

Результати навчання:

Після вивчення курсу студент зможе:

·      здійснювати пошук та формувати інформаційну базу для проведення організаційно-управлінської діагностики підприємства;

·      застосовувати методичні підходи до проведення організаційної діагностики підприємства та управлінськогоаудиту менеджменту;

·      застосувати методичний інструментарій діагностики проблематики підприємства для виявлення напрямів консалтингової пропозиції;

·      формувати портфель альтернатив подолання протиріч розвитку клієнтської організації

·      обґрунтовувати критерії відбору альтернатив та оцінки рівня інноваційного потенціалу клієнтської організації;

·      використовувати технології розробки консалтингових рекомендації;

·      проводити групову роботу, фасилітацію для формування розвитку організацій;

оцінювати  результативність процесу консультування з боку різних учасників.

Остання редакція: 28.04.16

Публікаціі з предмету