Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління розвитком компанії

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОМПАНІЇ

Освітній ступінь: магістр

Мета науки: набуття навичок виявлення та оцінки можливостей успішного довгострокового розвитку компанії, а також розробки комплексу заходів по їх реалізації з метою вирішення внутрішніх проблем компанії та забезпечення високого рівня гнучкості компанії незалежно від умов її функціонування.

Завдання науки: формуванні у магістрантів уявлення про розвиток організації як іманентний процес виявлення та реалізації перспективних можливостей, що виникають в її зовнішньому та внутрішньому середовищі; розвинення поглядів на сучасні можливості здійснення альтернативних варіантів розвитку компанії; опанування методичних підходів та відповідного інструментарію  діагностування поточного стану компанії; набуття навичок ідентифікації вихідних умов успішного довгострокового розвитку компанії; оволодіння новими технологіями та інструментарієм управління для забезпечення успішного довгострокового розвитку компанії; набуття умінь та навичок розробки та економічного обґрунтування ефективності проектів розвитку компанії.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

-       відстежувати та оцінювати результати розвитку компанії за формальними і неформальними індикаторами;

-       діагностувати потенціал розвитку підприємства;

-       формувати портфель альтернатив розвитку підприємства

-       розробляти та обґрунтувати проекти розвитку з урахуванням специфіки підприємства і середовища його функціонування;

формувати систему управління розвитком підприємства та здійснювати оцінку її ефективності.

Остання редакція: 28.04.16

Публікаціі з предмету

  • Управління розвитком компанії 051 (магістерський рівень в.о.) (67.9 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Управління розвитком компанії» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Економіка підприємства»17 Грудня 2018 р.
  • Управління розвитком компанії (28.7 KB) паспорт з навчальної дисципліни «Управління розвитком компанії»25 Жовтня 2016 р.