Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Гаращенко Наталія Миколаївна

Кафедра: Кафедра стратегії бізнесу
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 23 роки
Біографія:

Кандидат економічних наук, доцент кафедри стратегії підприємств, закінчила Київський державний економічний університет у 1994 р. Навчалась в аспірантурі Київського національного економічного університету з 1997-по 2000 р., з 2010 по 2013 – в докторантурі КНЕУ.

         Викладацькою діяльністю займається з 1994 р. Науково-педагогічний стаж 23 роки.

         Протягом 1994- 2004 року працювала на кафедрі асистентом, старшим викладачем. Викладала дисципліни «Мікроекономіка», «Стратегія підприємства», «Управління стратегічними змінами на підприємстві», «Внутрішній економічний механізм підприємства». Здійснювала керівництво підготовкою курсових та дипломних робіт, проходженням переддипломної практики.

         З 2004 року працює доцентом кафедри стратегії підприємств. За час роботи в університеті брала участь в розробці методичного забезпечення та викладанні дисциплін «Мікроекономіка», «Управління стратегічними змінами на підприємстві»,  на поточний момент є автором навчальних програм з  та викладає дисципліни: «Стратегія підприємства»,  «Фахова науково-дослідна робота студентів» (українською та англійською мовою), «Методологія наукових досліджень» (англійською мовою), «Управління знаннями підприємства», Управлінська економіка (для рівня PhD), «Основи бізнес-аналізу» (МП "БІзнес-аналітика).  Викладає на бакалаврському та магістерському рівні спеціальностей "Економіка" та "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". 

         Працювала  на посаді заступника завідувача кафедри (2005, 2008-2010).

         Сфера наукових інтересів – «Управління мікро- та мезосистемами в новій економіці».

         Має більше 45 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі 3 навчальних посібника, участь у колективній монографії, 13 наукових статей.

       Присвоєно почесне звання «Заслужений працівник КНЕУ».

       Займається консалтинговою діяльністю (розробка стратегії, комерціалізація інновацій, бізнес-моделювання, бізнес-планування тощо), громадською та аналітичною дільністю.  Президент ГО "Клуб економістів"