Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Гаращенко Наталія Миколаївна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 25 років
Біографія:

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, закінчила Київський державний економічний університет у 1994 р. Навчалась в аспірантурі Київського національного економічного університету з 1997-по 2000 р., з 2010 по 2013 – в докторантурі КНЕУ. Учасник програми Всесвітнього банку, "Управління підприємствами в процесі  приватизації й реструктуризації"  (1994-1995), учасник програми обміну науковцями, Університет м. Торонто (Канада), дослідження у сфері стратегічного менеджменту (1997-1998).

         Викладацькою діяльністю займається з 1994 р. Науково-педагогічний стаж 25 років.

         Протягом 1994- 2004 року працювала на кафедрі стратегії підприємств асистентом, старшим викладачем. Викладала дисципліни «Мікроекономіка», «Стратегія підприємства», «Управління стратегічними змінами на підприємстві», «Внутрішній економічний механізм підприємства». Здійснювала керівництво підготовкою курсових та дипломних робіт, проходженням переддипломної практики.

         З 2004 року працює доцентом кафедри стратегії підприємств. За час роботи в університеті брала участь в розробці методичного забезпечення та викладанні дисциплін «Мікроекономіка», «Управління стратегічними змінами на підприємстві»,  на поточний момент є автором навчальних програм та має досвід викладання дисциплін: «Стратегія підприємства»,  «Фахова науково-дослідна робота студентів» (українською та англійською мовою), «Методологія наукових досліджень» (англійською мовою), «Управління знаннями на підприємстві», Управлінська економіка (для рівня PhD), «Основи бізнес-аналізу» (МП "БІзнес-аналітика).  Викладає на бакалаврському та магістерському рівні спеціальностей "Економіка" та "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". 

         Працювала  на посаді заступника завідувача кафедри стратегії підриємств (2005, 2008-2010).

         Сфера наукових інтересів – «Управління мікро- та мезосистемами в новій економіці».

         Має більше 45 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі 3 навчальних посібника, участь у колективній монографії, 13 наукових статей.

       Присвоєно почесне звання «Заслужений працівник КНЕУ».

       Займається консалтинговою діяльністю (розробка стратегії, комерціалізація інновацій, бізнес-моделювання, бізнес-планування тощо), громадською та аналітичною дільністю.  Президент ГО "Клуб економістів"