Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Голіонко Наталія Григорівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 12 років
Біографія:

Освіта 

1996 р. - закінчила факультет економіки та управління КДЕУ за спеціальністю "Економіка підприємства" (диплом магістра ДМ №000585). 

2014 р. - захист кандидатської дисертації на тему „Управління підприємством в умовах використання технологій електронного бізнесу” (диплом ДК №027970). 

Працює у КНЕУ з 2006 року.

Викладацька діяльність

 

Навчальні дисципліни:  "Мікроекономіка" (бакалавр), „Планування діяльності підприємства” (бакалавр), "Основи управлінського консультування" (бакалавр), "Організація інтернет-магазину" (бакалавр).

Досвід організації та проведення наукових заходів

  • 2017 р. – Міжнародна науково-практична конференція “Стратегія підприємства: підприємницький контекст” (член організаційного комітету)

Публікації

Автор 3 монографій (у співавторстві), 1 навчально-методичного видання (у співавторстві, у т.ч. з грифом МОН), 11 наукових статей. 

Підвищення кваліфікації:

  • 24.07.2017-28.07.2017 р. Балтійський НДІ проблем трансформації економічного простору «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (сертифікат)
  • 22.01.18 – 17.03.18 р. Інститут підвищення кваліфікації «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/055146-18)
  • 01.12.15 – 23.04.16 р. Інститут підвищення кваліфікації «Сучасні ІКТ у навчальному процесі економічного університету» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 14837-16)
  • 11.11.13-11.02.14 р. ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (Київ) Загальні характеристики та можливості інформаційної системи MFG/PROна підприємстві»

Наукові профілі

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3755-1562