Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кизенко Олена Олександрівна

Кафедра: Кафедра стратегії бізнесу
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 18 років
Біографія:

Доцент Кизенко О.О. - заступник директора Інституту управлінського консультування КНЕУ імені В.Гетьмана, член Всеукраїнської асоціації консультантів з управління "CMC-Ukraine". У 2012 році пройшла сертифікацію  СМС за програмою Голландської асоціації консультантів з управління всесвітньої організації ICMCI.

Автор та співавтор  понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 4 монографії (“Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів”, “Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу” (у співавторстві)) та інші, 4 навчальних та навчально-методичних посібників з грифом МОН України (“Економічне управління підприємством”, “Основи бюджетування” та інші), Методичні рекомендації щодо виконання міждисциплінарної курсової роботи студентами спеціальності "Економіка підприємства" (у співавторстві).

Кизенко О.О. викладає на кафедрі стратегії підприємств дисципліни “Економічне управління підприємством” (відкрита лекція: відеозвіт), “Управління витратами (вибіркова)”, тренінг-курс "Формування та використання інформаційно-аналітичної бази підприємства в системі 1С:УНФ”, тренінг-курс "Аналіз і прогноз діяльності фірми", "Корпоративне підприємництво", веде виробничу практику студентів - бакалаврів.

Бере актівну участь у наукових конференціях та методичній роботі, веде на кафедрі наукові дослідження та методичну роботу за напрямом “Економічне управління та аналіз”, здійснює наукове керівництво кандидатськими дисертаціями аспірантів за фахом “Економіка та управління підприємствами”.