Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Прохорова Єлєна Вікторівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 25 років
Біографія:

Доцент Прохорова Є. В.  є провідний фахівець у сфері стратегії підприємства, виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з навчально-методичної роботи, член Вченої ради факультету економіки та управління ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”, член науково-методичної ради ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”, керівник кафедральної секції наукових досліджень та методичної роботи за напрямом “Стратегічне управління”.

Кандидат економічних наук, 08.00.05 – Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями, «Економічний механізм формування та персоніфікації колективної власності в промисловості» (1992), доцент кафедри стратегії підприємств (1993).

 

Викладає дисципліни «Мікроекономіка», «Стратегічне управління підприємством», «Стратегія підприємства», «Управління стратегічними змінами на підприємстві», "Стратегічний менеджмент". За період роботи в КНЕУ була автором начальних програм з дисциплін  «Обґрунтування приватизаційних проектів», «Стратегічне управління підприємством», «Стратегія підприємства», «Управління стратегічними змінами на  підприємстві», "Стратегічний менеджмент". Викладання дисциплін "Стратегія підприємства" на бакалавраті та "Стратегічний менеджмент" на магістерському рівні в тому числі англійською. 

Має більше 80 наукових  та науково-методичних публікацій, у тому числі 5 навчальних посібників ("Обгрунтування приватизаційних проектів", “Практикум з мікроекономіки”, практикуми (збірники кейсів) з курсів “Стратегія підприємства” та "Управління стратегічними змінами на підприємстві"), 2 монографії (“Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів”, “Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу”(у співавторстві)), 26 наукових статей. Виконує наукові розробки в межах кафедральної тематики «Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці».

Під науковим керівництвом Прохорової Є.В.  підготовлена та захищена 1 кандидатська дисертація за фахом “Економіка та управління підприємствами”. На даний час є науковим керівником 1 аспіранта кафедри стратегії бізнесу.

Має почесне звання «Заслужений працівник КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

01.2018 - викладала курс "Управління стратегічними змінами на підприємстві" в університеті Абертей, м. Данді, Шотландія, за програмою академічної мобільності Erasmus+ KA1.

10.2016 - викладала курс "Управління стратегічними змінами на підприємстві" в університеті м. Фоджа, Італія, за програмою академічної мобільності Erasmus+ KA1.

09.2003 – стажування за програмою «Менеджмент досліджень і розробок для країн СНД та Східної Європи» у Корейському агентстві з міжнародної кооперації (KOICA), Сеул, Південна Корея.

08-11.1993– стажування в статусі студентки 1-го року навчання програми MBA в Університеті Манітоби, Вінніпег, Канада.

1992-1996– асистент кафедри економіки підприємств Київського державного економічного університету.

Брала участь у консалтингових проектах щодо підвищення ефективності діяльності підприємств, переведенні їх на госпрозрахунок та орендні відносини (Київський меблевий комбінат, Вінницьке ВО «Маяк», Боярський завод «Іскра», Баришевський завод «Молнія», інші).

1989– економіст 1-ої категорії САТП “Київжитлотеплокомуненерго” у м. Києві.

1986-1989– економіст, ст. економіст, ст.ревізор-інспектор держдоходів фінансового відділу виконкому Ленінградської районної Ради народних депутатів у м. Києві.

Підвищення кваліфікації:

ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», Інститут підвищення кваліфікації, свідоцтво № 12СС 02070884 / 035775-17, «Сучасні ІКТ у навчальному процесі економічного університету», 13.02.17 - 10.05.17.

 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Інститут підвищення кваліфікації, свідоцтво № 12СС 02070884 / 069148-19, "Дистанційні технології в освітньому просторі університету", 18.03.2019 – 17.05.2019.

Член журі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт за спеціальностями "Економіка підприємства" та "Економіка автомобільного транспорту".

Керівництво студенткою Ганнич Мариною, яка посіла друге місце на Всеукраїнському конкурсі студентських дипломних робіт зі спеціальності "Економіка підприємства" (2016 рік).