Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тренінги (Каф. Макроекономіки та державного управління)

Міжпредметний тренінг проводиться для студентів ІІІ курсу спеціалізації «Менеджмент державних установ» (6201/2) і ґрунтується на навчальному матеріалі двох нормативних дисциплін: «Макроекономіка» та «Національна економіка».

Згідно навчального плану на тренінг відведено 36 годин. Час проведення – 5-ий семестр. Це обумовлює особливе місце тренінгу в навчальному процесі. Проходження тренінгу дозволить студентам отримати навички до написання курсової роботи на IVкурсі. 

Остання редакція: 12.05.16