Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Чистов Сергій Миколайович

Кафедра: Кафедра національної економіки та публічного управління
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 35 років
Біографія:

Сфера професійних інтересів:

 • публічне управління та адміністрування;

 • державна економічна політика;
 • регіональна економіка;
 • економіка суспільного сектору;
 • державне регулювання економіки.

Освіта:

 • Київський інститут народного господарства імені Д.С.Коротченка, спеціальність «Планування народного господарства», 1981 рік.
 • кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.21 – Економіка, планування та організація управління промисловістю (дисертація на тему «Структура капітальних вкладень в народне господарство великого міста (на прикладі міста Києва)», Інститут економіки Академії наук УРСР, 1988).

Досвід науково-педагогічної роботи:

 • 11/1983 — 11/1986 — аспірант Інституту економіки Академії наук УРСР.
 • 11/1986 — 04/1992 — асистент кафедри планування народного господарства, кафедри державного регулювання економіки Київського інституту народного господарства імені Д.С.Коротченка.
 • 04/1992 — дотепер доцент кафедри національної економіки та публічного управління (державного регулювання економіки, макроекономіки та державного управління) ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".
 • 10/1999 — 09/2017 — заступник завідувача кафедри національної економіки та публічного управління ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Присвоєне почесне звання «Заслужений працівник Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» (2006).

Відзначений подякою Голови Київської міської державної адміністрації (2006).

Нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» (2016).

 

Практичний досвід роботи в органах державної влади:

 

Експертна, проєктна та громадська діяльність:

 • учений секретар Науково-методичної комісії з галузі знань «Економіка і підприємництво» Міністерства освіти і науки України, 1995–2015 рр.
 • член проектної групи з розробки освітньо-професійної програми бакалаврського рівня підготовки "Публічне управління та адміністрування" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2015–2017 рр.);
 • член проектної групи з розробки освітньо-професійної програми бакалаврського рівня підготовки "Національна економіка" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2015–2017 рр.);
 • член проектної групи з розробки освітньо-професійної програми магістерського рівня підготовки "Публічне управління та адміністрування" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2015–2017 рр.);
 • робота в Організаційному комітеті Всеукраїнського учнівського конкурсу наукових есе "Публічне управління в історії української держави" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2019-2021).

Наукова діяльність:

 • участь у наукових конференціях;
 • публікація наукових статей, тез наукових конференцій;
 • організація наукових студентських конференцій;
 • керівництво науковою роботою студентів для участі у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт.

Навчально-методичні розробки:

 • навчальний посібник "Державне регулювання економіки" (у співавторстві, 2004);
 • навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни "Державне регулювання економіки" (2004);
 • Тексти лекцій з дисципліни "Національна економіка" (у співавторстві, 2008);
 • Навчальний посібник "Національна економіка" (у співавторстві, 2011);
 • Магістерська програма «Державне управління економікою». Навчально-методичний комплекс (2013);
 • Робочі навчальні програми з дисциплін: «Державне регулювання економіки», «Національна економіка», «Публічне адміністрування», «Публічне управління» та ін.;
 • Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань  з дисциплін: «Державне регулювання економіки», «Національна економіка», «Публічне адміністрування», «Публічне управління», Міжпредметний тренінг для студентів спеціалізації «Менеджмент державних установ», «Виробнича практика студентів бакалаврського рівня підготовки зі спеціалізації «Менеджмент державних установ»», «Виробнича практика студентів магістерського рівня підготовки за програмою «Державне управління економікою»», «Державне управління (для слухачів Центру магістерської підготовки)» та ін.
 • Методичні матеріали щодо підготовки курсової роботи з дисциплін: «Національна економіка», «Публічне управління та адміністрування», зі спеціалізації «Менеджмент державних установ».
 • Програма вступного іспиту зі спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій» (спеціалізація «Менеджмент державних установ») на освітньо – кваліфікаційний рівень «магістр».

Профілі в наукометричних базах:

Профіль науковця на порталі НБУВ Чистов Сергій Миколайович.

Google Академія Чистов Сергій Миколайович.