Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Федірко Наталія Вікторівна

Кафедра: Кафедра національної економіки та публічного управління
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 11 років
Біографія:

Сфера професійних інтересів:

 • аналіз макроекономічної політики та публічного сектору;
 • механізми державного управління соціальною сферою, соціальна політика;
 • практики публічної політики.

Освіта:

 • вища освіта - Київський національний економічний університет, кваліфікація магістра з державного управління економікою;
 • аспірантура КНЕУ, захист кандидатської дисертації на тему «Державне регулювання доходів населення в Україні» за спеціальністю 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою (2006);

Досвід:

 • з 2013 - доцент кафедри макроекономіки та державного управління КНЕУ
 • З 2004  - асистент, старший викладач кафедри макроекономіки та державного управління КНЕУ.

Здійснює співпробітництво з Науково-дослідним інститутом праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України. 

Участь у проектах:

 • науково-дослідний проект МОН України «Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України» (з 2017);
 • науково-дослідні проекти Мінсоцполітики України «Аналіз відповідності національного законодавства та рівня обізнаності дітей України щодо норм Конвенції ООН про права дитини і розроблення пропозицій для його удосконалення» (2017), «Підготовка до підписання Європейського кодексу соціального забезпечення (2014)» та ін.;
 • програма Київської школи економіки «Кількісні та якісні методи аналізу публічної політики: теорія та застосування» (2017);
 • програма Британської Ради «Активні громадяни» (2016);
 • спільні проекти ЄС та КНЕУ «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності» (2015-2016), «Модель європейського регіонального розвитку» (2013), «Адвокація Європейської інтеграції» (2013);

Керівник накової роботи студента, що зайняв призове місце під час ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі наук "Державне управління" (Фомкіна Валерія, "Антикризові реформи соціального захисту населення в Україні в умовах європейської інтеграції", 2015 рік).

Член проектної групи з розробки освітньо-професійної програми "Національна економіка" (2018 рік).

Авторські свідоцтва:

 • твір наукового характеру «Електронний текст лекцій з науки «Економіка суспільного сектору» (2014 р.);
 • твір "Макроекономіка: практикум" (2018 р.).

Основні розробки:

 • навчальні посібники «Макроекономіка: практикум» (2018),  «Макроекономіка: базовий курс» (2016), «Економіка суспільного сектору» (2014);
 • наукова монографія «Антикризове управління національною економікою» (2017);
 • проект нормативно-правового акту щодо реформування національного законодавства у сфері зайнятості з урахуванням норм Конвенцій Міжнародної організації праці (2017).

Дисципліни:

 • економічна політика і стандарти ЄС,
 • економіка суспільного/публічного сектору,
 • державне управління соціальною сферою / соціальна відповідальність та управління соціальною сферою,
 • макроекономіка.
 

Профілі в наукометричних базах: