Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Никифоров Анатолій Євгенович

Кафедра: Кафедра національної економіки та публічного управління
Посада: професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 25 років
Біографія:

Сфера професійних інтересів:

  • державне регулювання інноваційної та інвестиційної діяльності;
  • економіка галузевих ринків, конкурентна політика;
  • інтелектуальний потенціал національної економіки;
  • інноваційна економіка, інноваційний розвиток.

 

У 2013 році захистив докторську дисертацію на тему "Механізм державного управління інноваційною діяльністю", яка має фундаментальний характер і спрямована на теоретичне обгрунтування концепції формування та розробку механізму державного управління інноваційною діяльністю на засадах підвищення матеріальної зацікавленості, гуманізації інноваційної праці, розвитку виробничої демократії.

Серед основних наукових здобутків - розкриття механізму державного управління інноваційною діяльністю в економіці України, збагачення понятійного апарату дослідження інноваційної діяльності в контексті державного управління, напряцювання методичного підходу до вимірювання загальнонаціонального інтелектуального потенціалу, розробка поліваріантної стратегії інноваційного розвитку, яка відповідає технологічній багатоукладності економіки України, обгрунтування механізму державного управління інноваційною діяльністю та комплексу інституціного забезпечення функціонування його підсистем.

 

Основні розробки:

  • навчальні посібники «Національна економіка» (2011), «Промислова політика» (2013);
  • наукові монографії«Інноваційна діяльність: теорія і практика державного управління» (2010), «Державне регулювання інвестиційно-інноваційною діяльністю: ефектометричний інструментарій» (2013);
  • Методичні рекомендації щодо оцінки майнових прав інтелектуальної власності (свідоцтво авторського права, 2013), Методичні рекомендації щодо визначення соціально-економічної ефективності державного стимулювання інноваційної діяльності (свідоцтво авторського права, 2013), Методика оцінювання інтелектуального капіталу та інтелектуального потенціалу національної економіки (свідоцтво авторського права, 2013). 

 

Дисципліни:

  • Макроекономіка
  • Національна економіка
  • Промислова політика.

Профіль Google Академія Никифоров Анатолій Євгенович.