Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Радіонова Ірина Федорівна

Кафедра: Кафедра національної економіки та публічного управління
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Біографія:

Сфера професійних інтересів:

 • економічна теорія публічного управління;
 • аналіз макроекономічної політики;
 • макроекономічний аналіз національної економіки;
 • макроекономічні основи управління національною економічною безпекою.

Освіта:

 • докторантура Інституту економіки НАН України, захист докторської дисертації на тему «Суперечності системи економічних відносин» (1991);

 • аспірантура Державного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, захист кандидатської дисертації на тему «Системний підхід в дослідженні виробничих відносин соціалізму»;

 • вища освіта - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Досвід науково-педагогічної роботи:

 • 2003-дотепер: професор кафедри національної економіки та публічного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

 • 1996-2003 проректор з наукової роботи ВНЗ «Університету економіки та права «КРОК»;

 • 1991 1996 завідувач кафедри економічної теорії київського національного педуніверситету імені Драгоманова

Практичний досвід роботи в органах державної влади:

 • 1998-2004: голова методичної комісії з економічної освіти школярів при Міністерстві освіти і науки України

Експертна, проєктна та громадська діяльність:

 • Голова Апеляційної  конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2020-2021);

 • член Організаційного комітету Всеукраїнського учнівського конкурсу наукових есе "Публічне управління в історії української держави" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2019-2020);

 • учасник проектної групи з розробки освітньо-професійної програми магістерського рівня підготовки "Управління публічним сектором економіки" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2018-2020);

 • член Організаційного комітету Всеукраїнської олімпіади ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти на отримання освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» з дисципліни «Історія України» (2019-2020);

 • учасник програми «Управління локальною економікою в умовах конфлікту» (тренінг – пілотний проект Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб України та КНЕУ за участю представників Світового банку, 17.12-20.12.2018, 27.03-29.03.2019);

 • учасник програми «Сучасні ІКТ та їх використання в навчальному процесі економічного університету» (тренінг Інституту післядипломної освіти ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", жовтень-грудень 2018 р.)

 • учасник програми «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики НБУ» (семінар Національного банку України, 2017- 2020);

 • член проектної групи з розробки освітньо-професійної програми бакалаврського рівня підготовки "Економічна аналітика" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2017);

 • член комісії та двічі головаВсеукраїнської олімпіади з економіки для школярів при Міністерстві освіти і науки України (2005-2014);

 • голова комісіїз розробки програм з економіки при Міністерстві освіти і науки України (2018-2019);

 • член комісіїз акредитації та ліцензування закладів вищої освіти при Міністерстві освіти і науки України (2000-2007). 

Наукова діяльність:

 • керівник теми «Національна економіка та економіка галузевих ринків в умовах інституційної невизначеності» ДР № 0120U100086 (ВНЗ «Університету економіки та права «КРОК», 2020-2021);

 • виконавець науково-дослідних робіт з теми «Модернізація державного антикризового управління національною  економікою»,  ДР № 0116U001426(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2016-2020);

 • відповідальний виконавець науково-дослідного проєкту "Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України". Номер ДР  0117U001196 (МОН України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ; керівник Малий Іван Йосипович, 2017-2019);

 • керівник теми «Антикризовий потенціал державного регулювання економіки: світовий досвід та українська практика», ДР № 0110U001588 (ВНЗ «Університету економіки та права «КРОК», 2012-2019);

 • виконавець науково-дослідних робіт з теми «Державне антикризове управління національною економікою»,  ДР № 0111U002616 (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-2015);

 • виконавець науково-дослідних робіт з теми «Вдосконалення методів та механізмів державного управління національною економікою»,  ДР № 106U004361(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2005-2010);

 • виконавець науково-дослідних робіт з теми «Прогнозування та регулювання соціально-економічного розвитку країни»»,  ДР № 0101U007346(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2000-2004);

 • Член спеціалізованої спеціалізованої вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Д 26.006.01 (08.00.03 – Економіка та управління національним господарством).

 • Член спеціалізованої спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка Д 26.001.13 (08.00.03 – Економіка та управління національним господарством).

 • Член редакційної колегіїнаукового видання «Економічний часопис – ХХІ». Членредакційної колегії наукового видання «Вчені записки Університету економіки та права «КРОК»

 • Постійно здійснює керівництво науковою роботою студентів для участі у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт.

Авторські свідоцтва:

 • Науковий твір «Оцінка стабільності публічного сектору національної економіки» / І.Ф. Радіонова, Л.М. Ємельяненко, Н.В. Федірко; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 31.01.2019. № 85123.

 • Твір наукового характеру “Правила політики в контексті фінансування освіти”. І.Ф. Радіонова, В.І. Усик. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 04.02. 2019. №85821;

 • Твір наукового характеру “Регулювання макроекономічних диспропорцій публічного сектору національної економіки”  І.Ф. Радіонова, Ю.Б. Мальковська. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 22.04. 2019. №87942.

 • Навчально-методичні розробки:

 • Макроекономіка: базовий електронний курс лекцій. [Електронний ресурс] / Укладачі: Малий І., Радіонова І.Ф., Куценко Т.Ф., Федірко Н.В., Ємельяненко Л.М., Усик В.І., Жданов В.І., Костенок Я.О., Єфремов Д.П. - К.: КНЕУ, 2017. - 200 с.

 • Радіонова І.Ф. Макроекономічний аналіз національної економіки / І.Ф.Радіонова, В.І.Усик Макроекономічний аналіз національної економіки: Навчальний посібник – Камянець-Подільський. Аксіома, 2015. – 302 с. (17,67 др.арк) – С. 3-28, 136-282.

Навчальні дисципліни:

 • "Макроекономічний аналіз національної економіки" (бакалаврський рівень),

 • "Методологія наукових досліджень" (магістерський рівень),

 • "Глобалізація і політика національної економічної безпеки" (магістерський рівень),

 • "Методологія економічних досліджень" (освітньо-науковий рівень ),

 • "Аналіз макроекономічної політики" (освітньо-науковий рівень).

 

Профіль Google Академія Радіонова Ірина Федорівна.