Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тищенко Олександр Петрович

Кафедра: Кафедра національної економіки та публічного управління
Посада: професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Сфера професійних інтересів:

  • проблеми функціонування регіональної економіки та стратегії регіонального розвитку України.

У 2013 році захистив докторську дисертацію на тему «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ», в якій здійснено узагальнення та систематизацію розмаїття теорій та концепцій регіонального розвитку, проаналізовано різні форми вияву регіонального фактора та його визначального впливу на економічний розвиток, розроблено концептуальних підходів нової регіональної політики та адекватного сучасним умовам механізму державного регулювання регіонального розвитку національної економіки.

 

Участь у проектах:                                              

  • науково-дослідний проект «Стан розробки державних соціальних стандартів і нормативів, оцінка їх дотримання та пропозиції щодо удосконалення» (2014-2015 рр.);
  • участь у тренінгу «Модель європейського регіонального розвитку» (Спільний проект КНЕУ, JeanMonnetFundта Виконавчої Агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури (2015 р.).

 

Основні розробки:

  • навчальний посібник «Економічна теорія» (2016);
  • наукові монографії: «Методологія та практика сталого розвитку туризму» (2018); «Антикризове управління національною економікою» (2017); «Современное состояние, тенденции и перспективы развития стран СНГ: экономический, социальный и экологический аспекты» (2013).

 

Профіль Google Академія Тищенко Олександр Петрович.