Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тищенко Олександр Петрович

Кафедра: Кафедра національної економіки та публічного управління
Посада: професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 31 рік
Біографія:

Сфера професійних інтересів:

 • публічне управління та адміністрування;
 • економіка та управління національним господарством;
 • державна регіональна політика.

Освіта:

 • доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та    управління національним господарством, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», (2013).
 • кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – «економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями, Науково-дослідний економічний інститут Держплану УРСР, (1990);
 • економіст – планування народного господарства,  Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, (1981).
 • Досвід науково-педагогічної роботи:
 • (09/2014 – донині) – професор кафедри національної економіки та публічного управління (до 2018 р. – кафедра макроекономіки та державного управління) ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;
 • (09/2010 – 08/2013) – навчання в докторантурі при ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;
 • (10/2002 – 08/2010) – доцент кафедри макроекономіки та державного управління ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Практичний досвід роботи в органах державної влади:

 • 08/1981 – 06/1994:  Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України  (інженер, старший інженер, молодший, старший, провідний науковий співробітник, завідуючий  сектором).

Експертна, проектна та громадська діяльність:

 • експерт Міністерства освіти і науки України з проведення акредитації вищих  навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих  професійних училищах (2016-2018 рр.)
 • член проектної групи з розроблення освітньо - наукової програми  з підготовки  докторів філософії (PhD) у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»  за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (2018-2021 рр.).
 • депутат Печерської районної Ради народних депутатів у м. Києві (1990-1994 рр.);
 • помічник-консультант народного депутата України (1998-2002 рр.).

Наукова діяльність:

 • Директор науково-дослідного інституту державного та муніципального управління господарством при ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2014-2020 рр.);
 • член спеціалізованої вченої ради при ДВНЗ «Київський національний економічний  університет імені Вадима Гетьмана» Д 26. 006.01 (спеціальність 08.00.03 – економіка  та управління національним господарством);
 • член спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 при Київському торговельно- економічному   університеті  (спеціальність  08.00.03  –   економіка   та управління  національним господарством).

Навчально-методичні розробки:

 • навчальні посібники «Управління регіональною економікою» (2009), «Національна економіка» (2011), «Економічна теорія» (2016);
 • навчальні дисципліни: 1-й рівень – бакалаврський : "Національна економіка", «Економіка територіальних громад», «Антикризове управління регіоном»; 2-й рівень – магістерський : «Управління регіональним розвитком»; «Управління економічним розвитком регіону та міста»; 3-й рівень – доктор філософії (PhD): «Управління розвитком агломерацій та урбанізованих зон», «Оцінка девелоперських проектів в територіальних громадах».

Профілі в наукометричних базах:

SCOPUS: Scopus author ID: 55357535800
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0677-4774
Google Академія: Тищенко Олесандр Петрович
Профіль в НБУВ ім. В.І. Вернадського:   Тищенко Олександр Петрович