Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Воротін Валерій Євгенович

Кафедра: Кафедра національної економіки та публічного управління
Посада: професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
Стаж роботи: 25 років
Біографія:

Доктор наук з державного управління з 2003, професор з 2004.

Закінчив з відзнакою у 1989 економічний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Після закінчення університету навчався у аспірантурі та у 1995 захистив кандидатську дисертацію з економіки за спеціальністю 08.01.03 – теорії мікро- та макро- економіки. Після захисту дисертації працював аспірантом, викладачем, а з 1996 доцентом у Київському державному лінгвістичному університеті. Очолював підрозділи та окремі фінансові установи України. З 2000 – у Українській Академії державного управління при Президентові України (тепер Національна академія державного управління при Президентові України): доцент, докторант, заст. зав. каф., а з 2003 професор кафедри економічної теорії та історії економіки.

У 2003 захистив докторську дисертацію за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління за темою “Формування системи державного регулювання національної економіки в умовах глобальних ринкових трансформацій”.

З 2005 по 2013 проф. працює в Національному Інституті стратегічних досліджень при Президентові України на посадах завідувача відділу, заступника директора, а в 2007 Указом Президента України його було призначено Першим заступником директора Інституту – керівником Центру нормпроектної роботи Президента України. Під керівництвом Воротіна В.Є. було розроблено та прийнято значну кількість стратегій регіонального розвитку, нормопроектних документів і розроблено різні стратегії державних політик сучасної України. Багато років Воротін В.Є. очолював напрями розробки та входив до керівників розділів Експертних доповідей Президентів України. В Інституті проф. Воротін В.Є. очолював докторську спецраду з державного управління.

В березні 2013 проф. запрошено до роботи в апарат Верховної Ради України, де він керує економічним і управлінським напрямом, працює керівником сектору, відділу та є головним редактором фахового журналу та заступником голови докторської спецради з державного управління в Інституті законодавства Верховної Ради України.

еодноразово проходив наукове стажування за кордоном, є стипендіатом відомих наукових фондів. Під час наукового стажування у європейських і американських університетах працював у бібліотеках і фондах, опрацював закордонні видання за тематикою дослідження, публікував статті у різних країнах.

Проф. Воротін В.Є. керує аспірантами та докторантами, проводить велику громадську та економічну діяльність. Приймає участь у роботі Комітетів ВР України, комісій міністерств і інших державних установ з питань підготовки та опрацювання проектів Законів України. Постійно приймає активну участь у роботі Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Координаційно-експертного центру об`єднань підприємців України, Спілки економістів України, Українського союзу промисловців і підприємців, Міжнародної фінансової корпорації, Проекті бізнес-менеджмент освіта в Україні та інших.

Приймає участь у багатьох науково-практичних заходах, “фокус-группах”, “круглих столах”, слуханнях і інше. Основні проблеми та напрями у дослідженнях: процес формування системи державного регулювання національної економіки в умовах глобальних ринкових трансформацій; - роль держави в регулюванні економіки і досягненні сталого економічного зростання; зміст, цілі, завдання та функції державного регулювання в умовах глобальних трансформацій в економіці України; досвід макроекономічного регулювання трансформаційних перетворень у країнах з різним рівнем розвитку ринкових відносин для його застосування у країнах з перехідною економікою; ­- моделювання соціально-економічних процесів з метою встановлення кількісних критеріїв для обґрунтування заходів державного регулювання в умовах глобальних трансформацій.

Одержані науково-практичні результати втілені в конкретні пропозиції, методики, рекомендації, прикладні моделі і мають придатну для використання в практиці державного регулювання та управління форму.

Має більше ніж 250 наукових публікацій.

 

Профіль Google Академії Воротін Валерій Євгенович