Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Адміністративний менеджмент

Адміністративний менеджмент належить до тих спеціальних дисциплін, які покликані забезпечити фундаментальну фахову підготовку бакалаврів з менеджменту організацій.Однією з головних задач діяльності адміністративного апарата, як приватних фірм, так і державних організацій, є організація ефективної діяльності структурних підрозділів, з метою реалізації діючих задач даної організації. Досягти цього можна за рахунок удосконалення процесу управління. Сучасний менеджер повинен досконально знати структуру адміністративного апарата та його відділів, чітко уявляти собі процес управління, знати його психологічні особливості.

Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету

  • Адміністративний менеджмент (119.5 KB)Паспорт науки «Адміністративний менеджмент» (для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування»).15 Лютого 2018 р.
  • Адміністративний менеджмент (518.5 KB)Методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Адміністративний менеджмент» (для студентів галузі знань «Менеджмент»).14 Лютого 2018 р.