Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методичні рекомендації до виконання комплексної курсової роботи студентами галузі знань «Менеджмент і адміністрування» зі спеціалізації «Менеджмент державних установ»

Навчальним планом підготовки бакалаврів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» зі спеціалізації «Менеджмент державних установ» у восьмому семестрі передбачено курсову роботу зі спеціальності.

Метою курсової роботи є поглиблення і закріплення теоретичних знань з дисциплін кафедри макроекономіки та державного управління та набуття студентами вмінь пов’язувати свої знання з практикою. Виконання курсової роботи дає змогу студенту навчитися самостійно використовувати та узагальнювати теоретичні положення та інформаційні матеріали, формулювати власні погляди стосовно невирішених проблем та обґрунтовувати висновки і пропозиції, спрямо­вані на розв’язання їх.

Методичні рекомендації до виконання комплексної курсової роботи студентами галузі знань «Менеджмент і адміністрування» зі спеціалізації «Менеджмент державних установ».

Остання редакція: 20.04.16