Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Державне управління соціальною сферою

Розкривається роль соціальної сфери в національній економіці, взаємозвязки та особливості функціонування її складових, цілі та механізми державного управління її розвитком, актуальні проблеми соціального розвитку, а також методики оцінки соціальних наслідків державної політики та можливості підвищення її ефективності.

 

Остання редакція: 12.05.16