Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Управління публічним сектором економіки" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" 

Освітньо-професійна програма "Цифрове врядування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування", наказ ректора Універистету

Освітньо-професійна програма "Управління територіальними громадама" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування"

Остання редакція: 09.05.21