Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіка суспільного сектора

Розкриваються сутність суспільного сектора економіки, його роль у подоланні ринкової неефективності, вплив демократії на його масштаби і місце в національному господарстві, проблеми пошуку фінансових джерел відшкодування виробничих витрат, проблеми ефективності функціонування окремих підсистем державного сектора, вплив глобалізаційних процесів на його функціонування. 

 

Федірко Н.В., Єфремов Д.П. Електронний текст лекцій науки «Економіка суспільного сектору».− К.: КНЕУ, 2014. -140 с. 

Остання редакція: 24.07.18

Публікаціі з предмету