Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інноваційні продукти: наукові розробки

Викладачами кафедри створені ґрунтовні наукові розробки фундаментального та прикладного характеру, унікальність яких підтверджена свідоцтвами про реєстрацію авторських прав.

  • Методичні рекомендації щодо оцінки майнових прав інтелектуальної власності (автор Никифоров А.Є.) - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48097 видане Державною службою інтелектуальної власності України 28.02.2013 року;
  • Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про господарські товариства» (автор Никифоров А.Є.) - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48096 видане Державною службою інтелектуальної власності України 28.02.2013 року;
  • Методичні рекомендації щодо визначення соціально-економічної ефективності державного стимулювання інноваційної діяльності (автор Никифоров А.Є.) - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48097 видане Державною службою інтелектуальної власності України 28.02.2013 року;
  • Методика оцінювання інтелектуального капіталу та інтелектуального потенціалу національної економіки (автори Радіонова І.Ф., Никифоров А.Є., Усик В.І.) - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 46562 видане Державною службою інтелектуальної власності України 30.11.2012 року;
  • Наукова стаття «Інтелектуальний капітал та інтелектуальний потенціал: розмежування понять та явищ» (автори Радіонова І.Ф., Усик В.І.) -  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 46561 видане Державною службою інтелектуальної власності України 30.11.2012 року;
  • Наукова стаття «Компаративне міжкраїнове вимірювання інтелектуального потенціалу: методологія і методика» (автор Никифоров А.Є.) - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 46559 видане Державною службою інтелектуальної власності України 30.11.2012 року.
Остання редакція: 24.07.18