Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Програма інноваційного розвитку

Програмою передбачається розвиток наукових досліджень та удосконалення організації науково-досліднoї діяльності, заходи щодо інноваційного розвитку освітньої діяльності на основі компетентісного підходу, розвиток кадрового потенціалу з урахуванням креативного ресурсу професорсько-викладацького складу, поглиблення та підвищення ефективності міжнародного співробітництва, розвиток системи партнерської взаємодії з підприємницьким сектором та державними установами, а також розбудову ефективної системи керування кафедрою для створення сучасної інфраструктури.

 

Повний текст програми у форматі PDF.

ПРОГРАМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КАФЕДРИ НА 2014-2015 РОКИ

Розділ І. Розвиток наукових досліджень та удосконалення організації науково-дослідницької діяльності кафедри

 

Заходи кафедри

Відповідальні

особи

Термін виконання

1.1.  Участь у виконанні фундаментальних та прикладних тем, що фінансуються з державного бюджету України.

1. Комплексний проект фундаментального дослідження«Ендогенна парадигма державного антикризового управління економічним розвитком України»

Малий І.Й.

січень 2014 р. – грудень 2016 р.

1.2. Ініціативні корпоративні, галузеві та регіональні теми, які виконуються науково-педагогічними працівниками кафедри.

1.       «Макроекономічне управління фінансової сфери»

Малий І.Й.

Королюк Т.О.

2014-2015 рр.

2.       «Державне управління збалансуванням економічного розвитку в Україні»

Ємельяненко Л.М.

Сабадош Г.О.

2014-2015 рр.

3.       «Управління соціально-економічним розвитком просторових систем»

Малий І.Й.

Тищенко О.П.

Котенок Д.М.

Тормоса Ю.Г.

2014-2015 рр.

4.       «Управління суспільним сектором економіки»

Малий І.Й.

Чистов С.М.

ЄфремовД.П.

Куценко Т.Ф.

2014-2015 рр.

5.       «Державне управління інвестиційно-інноваційною діяльністю»

Никифоров А.Є.

Костенок Я.О.

Чернявський К.А.

2014-2015 рр.

6.       «Діагностика макрофінансових дисбалансів»

Пухтаєвич Г.О.

Кульбачний С.В.

Москалюк Н.П.

2014-2015 рр.

7.       «Аналіз трансмісії імпульсів від органів монетарної та фінансової влади»

Радіонова І.Ф.

Алімпієв Є.В.

Усик В.І.

2014-2015 рр.

8.       «Аналіз стабільності агрегованих ринків»

Жданов В.І.

Федірко Н.В.

2014-2015 рр.

9.       «Підвищення ефективності управління економікою міста Києва» (проект реалізується спільно з Інститутом розвитку міста ( м. Київ))

Котенок Д.М.

2014-2015     

1.3. Міжнародні гранти, які планується отримати.

1.       Робота з пошуку та розробка пропозицій щодо отримання грантів зарубіжних та вітчизняних організацій.

Малий І.Й.

 

2014-2015 рр.

1.4. Захист прав інтелектуальної власності.

Прогнозована кількість авторських свідоцтв – 5 свідоцтв щорічно (2014 р., 2015 р.).

докторанти,

аспіранти,

здобувачі,

наукові консультанти, керівники.

2014-2015 рр.

1.5. Заплановані дисертації на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

Наукові дослідження докторантів і здобувачів

(здобуття наукового ступеня доктора економічних наук)

1. Тема дисертації: «Управління соціально-економічним потенціалом міста в умовах трансформації суспільства»

докторант

Котенок Д.М.

наук. консультант Малий І.Й.

2014-2015 рр.

2. Тема дисертації: «Розвиток суспільного сектора за макроекономічної нестабільності»

докторант

Єфремов Д.П.

наук. консультант

Малий І.Й.

2016-2017 рр.

3. Тема дисертації: «Державне регулювання фінансово-монетарної трансмісії в українській економіці»

здобувач

Алімпієв Є.В.

наук. консультант

Радіонова І.Ф.

2015-2016 рр.

4. Тема дисертації: «Регулювання національного економічного потенціалу: регіональний аспект»

здобувач

Кравченко Л.А.

наук. консультант

Малий І.Й.

2015-2016 рр.

Наукові дослідження аспірантів і здобувачів

(здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

5. Тема дисертації: «Фіскальна політика стимулювання економічного розвитку»

 

аспірант

Александрова М.М.

наук. керівник

Малий І.Й.

2014 р.

6. Тема дисертації: «Управління витратами у міському господарстві (на прикладі міста Києва)»

 

аспірант

Просяник  Н.В.

наук. керівник

Тищенко О.П.

2015 р.

7. Тема дисертації: «Державне регулювання регіонального економічного співробітництва»

аспірант

Сакір-Молочко Н.В.

наук. керівник

Пухтаєвич Г.О.

2015 р.

8. Тема дисертації: «Державне регулювання національних заощаджень в антикризовому управлінні»

аспірант

Дем’янчук  Д.О.

наук. керівник

Радіонова І.Ф.

2015 р.

9. Тема дисертації: «Державне регулювання розвитку ринку продовольчих товарів»

аспірант

Постоєнко К.І.

наук. керівник,

Пухтаєвич Г.О

2016 р.

10. Тема дисертації: «Державне регулювання діяльності небанківських фінансових установ України»

здобувач

Чаплигін К.М.

наук. керівник

Сафонов Ю.М.

2016 р.

11. Тема дисертації: «Податкове регулювання становлення інноваційної економіки»

аспірант

Богер  О.В.

наук. керівник

Радіонова І.Ф.

2017 р.

12. Тема дисертації: «Прогнозування розвитку секторів економіки як інструмент регіонального управління»

аспірант

Москаленко  В.В.

наук. керівник

Ємельяненко Л.М.

2017 р.

13. Тема дисертації: «Державне регулювання системи пенсійного забезпечення»

здобувач

Сальнікова Т.Г.

наук. керівник.

Малий І.Й.

2018 р.

14. Тема дисертації: «Модернізація державної інвестиційної політики економічного розвитку»

аспірант

Артеменко І.Л.

наук. керівник

Малий І.Й.

2017 р.

15. Тема дисертації: «Державне регулювання інноваційного розвитку регіонів»

аспірант

Гудима О.П.

наук. керівник

Никифоров А.Є.

2017 р.

16. Тема дисертації: «Стратегічне управління державним боргом за умов макроекономічної нестабільності»

аспірант

Сергієнко О.В.

наук. керівник

Малий І.Й.

2017 р.

17. Тема дисертації: «Державне регулювання збалансованості національного ринку праці»

аспірант

Стрільчик А.В.

наук. керівник

Ємельяненко Л.М.

2017 р.

18. Тема дисертації: «Фінансова безпека держави за умов макроекономічної нестабільності»

аспірант

Артеменко І.А.

наук. керівник

Радіонова І.Ф.

2018 р.

19. Тема дисертації: «Кластерізація в регулюванні інноваційного розвитку національної економіки»

аспірант

Заніздра С.А.

наук. керівник

Тищенко О.П.

2018 р.

20. Тема дисертації: «Управління економікою суспільного сектору в умовах інституційних змін»

аспірант

Курченко О.О.

наук. керівник

Чистов С.М.

2018  р.

1.6. Публікації професорсько-викладацького корпусу кафедри.

1. Публікація 60 наукових статей щорічно.

Викладачі,

аспіранти,

здобувачі

2014-2015 рр.

2. Публікація 10 тез за кордоном щорічно.

Викладачі,

аспіранти,

здобувачі

2014-2015 рр.

3. Публікація 40 тез в Україні щорічно.

Викладачі,

аспіранти,

здобувачі

2014-2015 рр.

4. Підготовка та опублікування монографії «Управління економічним потенціалом міста»

докторант

Котенок Д.М.

березень

2014 р.

5. Підготовка та опублікування колективної монографії «Антикризове управління національною економікою»

Малий І.Й.

лютий

2014 р.

6. Підготовка та опублікування колективної монографії «Ендогенна парадигма державного антикризового управління  економічним розвитком України»

Малий І.Й.

грудень

2014 р.

7. Підготовка та опублікування монографії «Макроекономічне регулювання суспільного та приватного секторів»

Малий І.Й.

докторант

Єфремов Д.П.

вересень

2014 р.

8. Підготовка та опублікування колективної монографії «Моніторинг економічного розвитку України»

Малий І.Й.

Радіонова І.Ф.

квітень

2014 р.

9. Підготовка та опублікування колективної монографії «Антикризове регулювання фінансового сектору»

Малий І.Й.

Королюк Т.О.

січень

2014 р.

1.7. Заплановані наукові конференції, семінари, симпозіуми, круглі столи, публічні лекції та виступи, дослідницькі семінари тощо.

1. Міжкафедральний науково-методичний семінар «Модернізація державного управління соціально-економічним розвитком України» (каф. макроекономіки та державного управління, фінансів, політології та соціології, конституційного та адміністративного права)

Малий І.Й.

Федосов В.М.

Смолянюк В.Ф.

Крупчан О.Д.

щоквартально протягом

2014-2015 рр.

2. Круглий стіл «Економіка України: наука, освіта та розвиток»

Малий І.Й.

лютий

2014 р.

3. Круглий стіл «Макроекономічна оцінка державних антикризових управлінських рішень»

Малий І.Й.

листопад

2014 р.

4. ІІ Міжнародний бізнес-форум «Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство»

Малий І.Й.

Федірко Н.В.

березень

2014 р.

5. ІІІ Міжнародний бізнес-форум «Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство»

Малий І.Й.

Федірко Н.В.

березень

2014                      

1.8. Заплановані науково-методичні семінари кафедри.

1. Методичні семінари на засіданнях кафедри з обговорення навчальних дисциплін за темою «Формування професійних компетенцій фахівців через підвищення наукової складової при викладанні»

Чистов С.М.

щомісяця протягом

2014-2015 рр.

2. Наукові семінари на засіданнях кафедри з обговорення результатів наукових досліджень

Ємельяненко Л.М.

щопівроку протягом

2014-2015 рр.

1.9. Заходи щодо створення наукових шкіл на підставі досвіду провідних кафедральних вчених.

1. Наукова школа з державного антикризового управління економікою України: національний, регіональний, муніципальний рівень:

·    підготовка наукових досліджень за напрямом;

·    підготовка здобувачів наукових ступенів;

·    оприлюднення результатів наукових досліджень на наукових конференціях, семінарах, круглих столах, підготовка та опублікування наукових праць;

·    поширення інформації про здобутки наукової школи в Україні та за кордоном

Малий І.Й.

2014-2015 рр.

2. Наукова школа з методології макроекономічного аналізу нестабільності національної економіки:

·    підготовка наукових досліджень за напрямом;

·    підготовка здобувачів наукових ступенів;

·    оприлюднення результатів наукових досліджень на наукових конференціях, семінарах, круглих столах, підготовка та опублікування наукових праць;

·    поширення інформації про здобутки наукової школи в Україні та за кордоном

Радіонова І.Ф.

2014-2015 рр.

1.10. Плани кафедри щодо колективної (індивідуальної) участі у національних і міжнародних дослідницьких мережах, кластерах, асоціаціях.

1. Розширення співробітництва з Міжнародною Асоціацією інституційних досліджень  (проведення конференцій, публікація монографій, тез та посібників).

 

2. Встановлення комунікаційних зв’язків із Болгарською макроекономічною асоціацією та участь у науково-методологічних заходах її діяльності (семінари, конференції, конкурси студентських, дискусії та т.ін.).

 

3. Співробітництво із Міжнародною Асоціацією з політичної економії (проведення конференцій, публікація монографій, тез та посібників).

 

4. Співробітництво із Асоціацією міст України (встановлення контактів, укладання угод про науково-педагогічне взаємодію в напрямку  )

 

5. Встановлення професійно-ділових контактів із Українською асоціацією районних та обласних рад, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування

 

6. Індивідуальна участь професорсько-викладацького складу кафедри у національних і міжнародних дослідницьких організаціях (об’єднаннях, професійних співтовариствах), що підтверджується відповідною угодою й іншими документами

Малий І.Й.

 

 

 

 

Малий І.Й.,

Ємельяненко Л.М.

 

 

 

 

Малий І.Й.

 

 

 

Котенок Д.М.

 

 

 

Тищенко О.П.

 

 

 

 

Викладачі

 

2014-2015 рр.

1.11. Заходи щодо комерціалізації результатів науково-дослідних робіт.

1. Комерціалізація «Методичних рекомендацій щодо економічної оцінки пріоритетів інноваційного розвитку» (інноваційний продукт за результатами НДР з оформленим правом інтелектуальної власності).

 

2. Комерціалізація «Методичних рекомендацій щодо визначення соціально-економічної ефективності державного стимулювання інноваційної діяльності» (інноваційний продукт за результатами НДР з оформленим правом інтелектуальної власності).

 

3. Комерціалізація «Методичних рекомендації щодо оцінки майнових прав інтелектуальної власності» (інноваційний продукт за результатами НДР з оформленим правом інтелектуальної власності).

 

4. Укладання угод та розробка програм співробітництва із асоціаціями з питань підготовки бакалаврів, спеціалістів, проведення круглих столів.

 

5. Розробка запитів та участь у конкурсі проектів науко-дослідних робіт

 

6. Проведення тренінгів та семінарів для фахівців з державного управління та топ-менеджерів бізнес структур: «Аналіз трансмісії імпульсів від органів монетарної та фінансової влади», «Антикризове державне регулювання фінансового сектору»

 

Никифоров А.Є.

 

 

 

 

 

Никифоров А.Є

 

 

 

 

 

Никифоров А.Є.

 

 

 

 

Малий І.Й.

 

 

 

Малий І.Й.

 

 

Радіонова І.Ф.,

Малий І.Й.,

Королюк Т.О.

2014-2015      

1.12. Робота кафедри щодо залучення студентів і аспірантів до науково-дослідницької діяльності кафедри (в тому числі щодо створення студентських наукових гуртків).

 

1. Залучення студентів та аспірантів до участі в університетських, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях

Ємельяненко Л.М.

Федірко Н.В.

Жданов В.І.

Сіра І.В.

2014-2015 рр.

2. Продовження роботи студентського наукового гуртка «Клуб економічних дискусій»

Жданов В.І.

1 раз на 2 місяці

2014-2015 р.

3. Підготовка публікацій студентів в наукових збірниках

Ємельяненко Л.М.

Федірко Н.В.

Сіра І.В.

2014-2015 рр.

4. Підготовка студентів до участі у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук; Всеукраїнських студентських олімпіадах

Ємельяненко Л.М.

Федірко Н.В.

2014-2015 рр.

5. Проведення міжфакультетського (по КНЕУ) конкурсу студентських наукових робіт з дисципліни «Макроекономіка»

Ємельяненко Л.М.

Федірко Н.В.

Сіра І.В.

2014-2015 рр.

6. Залучення студентів та аспірантів до участі в науково-дослідній роботі кафедри за бюджетною тематикою та проектом фундаментального дослідження

Викладачі-дослідники

2014-2015 

1.13. Заходи щодо обміну науковим досвідом.

1. Оприлюднення результатів наукових досліджень на наукових конференціях, семінарах, круглих столах, підготовка та опублікування наукових праць.

 

Викладачі,

аспіранти,

здобувачі

2014-2015 рр.

1.14.   Моніторинг результатів науково-дослідної діяльності професорсько-викладацького корпусу кафедри.

2. Звітування викладачів щодо результатів роботи над дисертаціями на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук

Малий І.Й.

Ємельяненко Л.М.

вересень, червень

2014-2015 рр.

3. Моніторинг публікацій та рейтингів викладачів у науково-метричних базах

Ємельяненко Л.М.,

наукові керівники

2014-2015 рр.

4. Моніторинг оновлення електронної бази публікацій в мережі бібліотеки КНЕУ

Федірко Н.В.

2014-2015 рр.

 

Розділ ІІ.Інноваційний розвиток освітньої діяльності кафедри на основі компетентнісного підходу.

 

Заходи кафедри

Відповідальні

особи

Термін виконання

2.1. Робота кафедри з удосконалення системи формування компетенцій бакалаврського та магістерського рівнів на основі  їх гармонізації з професійними стандартами роботодавців. Актуалізація затребуваних компетентностей.

2.2. Участь викладачів кафедри у розробці освітніх стандартів нового покоління на компетентісних засадах.

1. Участь у роботі Науково-методичної комісії з галузі знань «Економіка і підприємництво» Міністерства освіти і науки України.

Малий І.Й.,

Чистов С.М.

2014-2015 рр.

2. Розробка Освітньо-кваліфікаційних характеристик, Освітньо-професійних програм, Засобів діагностики, нових напрямів підготовки і магістерських програм.

Малий І.Й.,

Чистов С.М.,

Радіонова І.Ф., Єфремов Д.П., Тищенко О.П., Никифоров А.Є.

2014-2015 рр.

 

2.3. Робота кафедри із забезпечення сучасного науково-методичного супроводження навчального процесу шляхом модернізаціїта гармонізації навчально-методичного забезпечення з наук і дисциплін з орієнтацією на  компетентнісний підхід.

1. Робота кафедри щодо удосконалення навчальних планів з урахуванням формування актуальних (затребуваних) професійних компетентностей.

Малий І.Й.,

Чистов С.М.

2014-2015 рр.

1.1. Робота кафедри щодо удосконалення навчального плану підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» зі спеціалізації «Менеджмент державних установ».

Малий І.Й.,

Чистов С.М.

2014-2015 рр.

1.2. Робота кафедри щодо удосконалення навчального плану підготовки магістрів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за магістерською програмою «Державне управління економікою».

Малий І.Й.,

Чистов С.М.

2014-2015 рр.

2. Робота кафедри щодо формування нових магістерських програм з урахуванням формування актуальних (затребуваних) професійних компетентностей.

Малий І.Й.,

Чистов С.М.

2014-2015 рр.

2.1. Робота кафедри щодо запровадження підготовки магістрів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за магістерською програмою «Управління інвестиційно-інноваційним розвитком».

Малий І.Й.,

Чистов С.М., Никифоров А.Є.

2014-2015 рр.

2.2. Робота кафедри щодо запровадження підготовки фахівців галузі знань «Економіка і підприємництво», напряму підготовки «Макроекономічний аналіз і консультування».

Малий І.Й.,

Чистов С.М., Радіонова І.Ф.

2014-2015 рр.

2.3. Робота кафедри щодо запровадження підготовки фахівців галузі знань «Економіка і підприємництво», напряму підготовки «Економіка державного сектору».

Малий І.Й.,

 Чистов С.М., Єфремов Д.П.

2014-2015 рр.

2.4. Робота кафедри щодо запровадження підготовки фахівців галузі знань «Економіка і підприємництво», напряму підготовки «Соціальна економіка міста».

Малий І.Й.,

Чистов С.М., Тищенко О.П.

2014-2015 рр.

2.5. Робота кафедри щодо підготовки магістрів (на базі вищої неекономічної освіти) за програмою «Державне управління економікою».

Малий І.Й., Москалюк Н.П.

2014-2015 рр.

3. Робота кафедри з удосконалення існуючих робочих навчальних програм в напрямку забезпечення випереджального характеру приведення їх змісту у відповідність із потребами розвитку національної економіки та запитів ринку праці.

Чистов С.М., Відповідальні за навчально-методичне забезпечення наук (дисциплін)

2014-2015 рр.

4. Робота кафедри з розробки нових робочих навчальних програм з орієнтацією на забезпечення професійного зростання студентів шляхом формування сучасних компетенцій у національному та світовому вимірах.

Малий І.Й.,

Чистов С.М.

2014-2015 рр.

4.1. Розробка робочої навчальної програми науки «Публічне адміністрування».

Чистов С.М.

2014 р.

4.2. Розробка робочої навчальної програми науки «Державне управління інноваційною діяльністю».

Никифоров А.Є.

2014 р.

5. Пропозицій кафедри щодо оптимізації вибіркового складової навчальних планів для підвищення гнучкості освітньої підготовки в контексті надання випускникам університету незаперечних конкурентних переваг, професійної мобільності на ринку праці.

Малий І.Й.,

Чистов С.М.

2014–2015 рр.

5.1. Запровадження пакету вибіркових дисциплін «Управління містом» («Управління ціноутворенням», «Управління економічним потенціалом міста», «Економічне оцінювання регіонального розвитку», «Стратегічне планування соціально-економічного розвитку міста»).

Малий І.Й.,

Чистов С.М., Тормоса Ю.Г., Котенок Д.М., Тищенко О.П., Цуруль О.А.

2014 р.

5.2. Запровадження пакету вибіркових дисциплін «Макроекономічний консалтинг» («Управління ціноутворенням», «Моніторинг макроекономічної динаміки», «Оцінка ефективності державних управлінських рішень», «Макроекономічний консалтинг»).

Малий І.Й.,

Чистов С.М., Тормоса Ю.Г.,

 Усик В.І.,

Королюк Т.О., Сабадош Г.О.

2014 р.

5.3. Запровадження вибіркових дисциплін бакалаврського рівня підготовки «Інфраструктура ринку», «Стандартизація та сертифікація».

Малий І.Й.,

Чистов С.М., Костенок Я.О.

2014 р.

6. Робота кафедри з посилення фундаментальної складової наук (дисциплін) та підвищення їх наукової компоненти.

Малий І.Й.,

 Чистов С.М., Ємельяненко Л.М.

2014–2015 рр.

7. Робота кафедри з оновлення навчально-методичних видань з наук та дисциплін (підручників, навчальних посібників, практикумів тощо) — перелік назв видань, які планується розробити, та відповідальні особи за їх розробку.

Малий І.Й.,        Чистов С.М., Ємельяненко Л.М.

2014–2015 рр.

Кожного навчального року.

7.1. Підготовка навчального посібника з дисципліни «Економіка галузевих ринків».

Жданов В.І.

2014 р.

7.2. Підготовка навчального посібника з дисципліни «Управління ціноутворенням»

Тормоса Ю.Г.

2015 р.

7.3. Підготовка навчального посібника з дисципліни «Публічне адміністрування».

Чистов С.М.

2015 р.

 

2.4. Робота кафедри щодо посилення підготовки фахівців бакалаврського та магістерського рівнів на основі запровадження нових спеціалізованих професійних сертифікаційних програм.

2.5. Заходи кафедри щодо впровадження науково-дослідницької роботи кафедри в навчальний процес як способу забезпечення неперервного інноваційного циклу освітньої діяльності в університеті.

1. Запровадження міждисциплінарного (міжкафед-рального) науково-методичного семінару «Модернізація державного управління націо-нальною економікою» із залученням кафедр міжнародної економіки, правового регулювання економіки, політології та соціології, фінансів.

Малий І.Й.,

Чистов С.М., Ємельяненко Л.М.

2014–2015 рр.

2. Запровадження методичного семінару «Сучасні технології викладання макроекономіки».

Радіонова І.Ф.

Березень 2014 р.

3. Запровадження тренінгу «Аналіз трансмісії імпульсів від органів монетарної та фінансової влади»

Радіонова І.Ф.

Березень 2014 р.

 

2.6. Робота кафедри щодо запровадження в навчальний процес сучасної індустрії навчальних засобів та методик навчання, які базуються на інформаційно-комунікативних технологіях (в т.ч. дистанційних технологіях).

1. Удосконалення методики проведення тренінгу з міжпредметних тренінгів для студентів ІІІ, IV, V курсів.

Чистов С.М., Ємельяненко Л.М., Кульбачний С.В., Куценко Т.Ф., Москалюк Н.П., Ягодка А.Г.

2014–2015 рр.

2. Запровадження в навчальний процес підготовки магістрів інших напрямів підготовки міжпредметного тренінгу для студентів V курсу.

Малий І.Й.,

Куценко Т.Ф., Москалюк Н.П.

2014–2015 рр.

3. Запровадження в навчальний процес курсу відео-лекцій та типових завдань з науки «Макроекономіка».

Єфремов Д.П., Викладачі кафедри

2014 р.

 

2.7.  План контрольних заходів кафедри щодо перевірки дотримання науково-педагогічними працівниками інноваційної форми проведення навчальних занять з використанням передових педагогічних технологій.

1. Контроль за методичним забезпеченням проведення занять з наук (дисциплін) з використанням передових педагогічних технологій.

Малий І.Й.,

Чистов С.М.

2014–2015 рр. Кожного семестру

2. Контроль дотримання науково-педагогічними працівниками затверджених методик проведення навчальних занять з використанням передових педагогічних технологій.

Викладачі кафедри

2014–2015 рр. Кожного семестру

 

2.8.План контрольних заходів кафедри щодо перевірки належного заповнення науково-педагогічними працівниками електронних журналів обліку успішності академічних груп.

1. Перевірка належного заповнення науково-педагогічними працівниками електронних журналів обліку успішності академічних груп.

Чистов С.М., Постоєнко К.І.

2014–2015 рр.

Кожного семестру

 

2.9. Участь викладачів кафедри, студентів і аспірантів в міжнародних і національних бізнес-форумах, навчально-методичних конференціях як спосіб підвищення академічної мобільності студентів та викладачів.

1. Участь викладачів кафедри в міжнародних і національних бізнес-форумах, навчально-методичних конференціях.

Викладачі кафедри

2014–2015 рр.

2. Участь студентів і аспірантів в університетських, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Ємельяненко Л.М.,

Федірко Н.В., Жданов В.І.,

Сіра І.В.,

Студенти і аспіранти

2014–2015 рр.

3. Участь студентів та аспірантів в науково-дослідній роботі кафедри за бюджетною тематикою та проектом фундаментального дослідження.

Студенти і аспіранти

2014–2015 рр.

4. Участь студентів у роботі студентського наукового гуртка «Клуб економічних дискусій»

Студенти і аспіранти

2014–2015 рр.

 

2.10. Профорієнтаційна робота кафедри з абітурієнтами.

1. Профорієнтаційна робота кафедри з абітурієнтами.

Ягодка А.Г.

2014–2015 рр.

 

2.11. Інформатизація участі кафедри в навчальному процесі та інших видах діяльності.

1. Розміщення курсу відео-лекцій та типових завдань з науки «Макроекономіка» на web-сторінці кафедри.

Єфремов Д.П.

Жданов В.І.

Федірко Н.В.

Лютий 2014 р.

2. Розміщення новин кафедри щодо наукових здобутків викладачів та аспірантів кафедри.

Жданов В.І.

Федірко Н.В.

2014–2015 рр.

3. Розвиток інформаційного репозитарію публікацій кафедри

Жданов В.І.

Федірко Н.В.

2014–2015 рр.

4. Розміщення інформації «Наукова робота зі студентами».

Жданов В.І.

 Федірко Н.В.

2014–2015 рр.

 

 

Розділ ІІІ. Кадрове забезпечення розвитку науково-дослідницької діяльності кафедри з урахуванням креативного ресурсу професорсько-викладацького складу

 

Заходи та плани кафедри

Відповідальні

особи

Термін виконання

3.1. Прогнозна характеристика науково-педагогічного зростання всіх викладачів кафедри

1. Прогнозна характеристика науково-педагогічного зростання викладачів кафедри:

- здобуття ступеня кандидата економічних наук – 1

- здобуття ступеня доктора економічних наук – 2

- отримання вченого звання доцента - 2

- отримання вченого звання професора - 0

Малий І.Й.

 

на 01.01.2015 р.

2. Прогнозна характеристика науково-педагогічного зростання всіх викладачів кафедри:

- здобуття ступеня кандидата економічних наук – 3

- здобуття ступеня доктора економічних наук – 1

- отримання вченого звання доцента - 2

- отримання вченого звання професора - 2

Малий І.Й.

 

на 01.01.2016 р.

 

3.2. Плани щодо підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників.

1. Завершення навчання в докторантурі та захист докторської дисертації

Котенок Д.М.

2014-2015 рр.

2. Навчання в докторантурі та написання докторської дисертації

Єфремов Д.П.

2014-2015 рр.

3. Стажування згідно з графіком у Центрі перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики та НАН України (оновлення  міжпредметного тренінгу «Соціальний бюджет)

Куценко Т.Ф.

 

2015 р.

4. Стажування згідно з графіком у науково-дослідному економічному інституті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Жданов В.І.

 

2014 р.

 

Розділ IV. Поглиблення та підвищення ефективності міжнародного співробітництва кафедри дослідницького університету

 

Заходи та пропозиції кафедри

Відповідальні

особи

Термін виконання

4.1.   Пропозиції кафедри щодо участі в програмах співробітництва з міжнародними організаціями та фондами.

1. Підготовка та участь до конкурсів програми ERS Еразмуc

Малий І.Й.

2014-2015 рр.

2. Співпраця з Фондом Еберта у проведенні конференцій, круглих столів, експертизі наукових робіт; підготовці аналітичних доповідей, участі у зимових / літніх школах

Малий І.Й.

2014-2015 рр.

3. Поширення інформації про програми співробітництва з міжнародними організаціями та фондами серед студентів, аспірантів та професорсько-викладацького складу кафедри

Малий І.Й.

2014-2015 рр.

4.2.  Заходи щодо формування міжнародної репутації кафедри, інтенсифікація співпраці кафедри із зарубіжними партнерами та профільними кафедрами інших ВНЗ.

1. Продовження спільної роботи з Шанхайським університетом фінансів та економіки (Китай); Вроцлавським університетом (Польща); Санкт-Петербурзьким державним економічний університетом (Росія); Брестським державним технічним університетом (Білорусь); Вищою школою економіки (Росія)

Малий І.Й.

2014-2015 рр.

2. Налагодження нових зв’язків та/або укладення договорів про співробітництво

Малий І.Й.

2014-2015 рр.

3. Участь у міжнародних конференціях, публікації в ЗМІ, наукові публікації, участь в міжнародних проектах

Викладачі,

аспіранти,

здобувачі

2014-2015 рр.

4.3.Робота кафедри над створенням навчальних міжнародних програм та навчально-методичних видань спільно із зарубіжними партнерами.

1. Підготовка навчально-методичних видань спільно із вітчизняними партнерами (ВНЗ)

Малий І.Й.

Чистов С.М.

2014-2015 рр.

2. Видання та реалізація навчально-методичних праць за кордоном

Малий І.Й.

 

2014-2015 рр.

 

Розділ V. Розвиток системи партнерської взаємодії кафедри з підприємницьким сектором та державними установами

 

Заходи та пропозиції кафедри

 

Відповідальні особи

Термін виконання

5.1.Пропозиції кафедри  щодо організації спільних проектів університету з конкретними державними установами та бізнесовими організаціями.

1. Підготовка та видання спільно з провідними вітчизняними підприємствами монографічної та навчально-методичної літератури

Малий І.Й.

Ємельяненко Л.М.

Чистов С.М.

2014-2015 рр.

2. Спільна організація конференцій, круглих столів, залучення державних установ (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство соціальної політики…) та провідних підприємств до участі у круглих столах, …

Малий І.Й.

Ємельяненко Л.М.

2014-2015 рр.

3. Проект прикладних досліджень спільно з Інститутом розвитку міста ( м. Київ)

Малий І.Й.

Котенок Д.М.

2014-2015 рр.

5.2.Створення інноваційних продуктів для бізнесових структур.

1.    Тренінг «Антикризове державне регулювання фінансового сектору»

Малий. І.Й.,

Королюк Т.О.

2015 р.

2.    Тренінг «Аналіз трансмісії імпульсів від органів монетарної та фінансової влади»

Радіонова І.Ф.

березень

2014 р.

3. Тренінг «Експертне оцінювання та прогнозування ділового клімату України»

Ємельяненко Л.М.

березень-травень

2014 р.

4. Міні-тренінг «Аналіз та прогнозування потенціалу сектору малого та середнього бізнесу в Україні»

Усик В.І.

2015 р.

5. Тренінг «Розробка управлінських рішень з усунення макрофінансових диспропорцій в національній економіці»

Кульбачний С.В.

Пухтаєвич Г.О.

2015 р.

6. Тренінг «Макроекономічне регулювання соціальної сфери»

Федірко Н.В.

2014 р.

5.3. Заходи щодо залучення до навчального процесу спеціалістів-практиків з метою посилення практичної орієнтації бакалаврських та магістерських програм підготовки фахівців, а також залучення представників бізнес-компаній на захист дипломних робіт.

1. Залучення спеціалістів-практиків до рецензування / керівництва дипломними роботами, до роботи у ДЕК із захисту магістерських дипломних робіт, а також представників бізнес-компаній на захист дипломних робіт

Малий І.Й.

2014-2015 рр.

2. Залучення спеціалістів-практиків до проведення практико-орієнтованих тренінгів для студентів 4 курсу та магістратури

Чистов С.М.,

Куценко Т.Ф.

2014-2015 рр.

3. Залучення спеціалістів-практиків до підготовки і видання монографічної та навчально-методичної літератури

Малий І.Й.

2014-2015 рр.

4. Проведення спецкурсів, створених за участю фахівців в сфері менеджменту державного управління, для відібраних (кращих) або зацікавлених студентів КНЕУ

Малий І.Й.

Чистов С.М.

2014-2015 рр.

5. Проведення тематичних лекцій, майстер-класів, семінарів в межах навчальних планів студентів старших курсів.

Малий І.Й.

Чистов С.М.

2014-2015 рр.

6. Корпоративні електронні курси – рекламно-ознайомчі експрес-програми, з проходженням тестування і видачею відповідного сертифіката

Малий І.Й.

 

2014-2015 рр.

7. Надання можливостей для проходження практики студентами та стажування викладачами

Малий І.Й.

2014-2015 рр.

8. Реалізація соціальних проектів та проектів спонсорської підтримки (іменні стипендії, підтримка конференцій, конкурсів бізнес-ідей і т.д.)

Малий І.Й.

2014-2015 рр.

9. Спільна реалізація проектів запрошення відомих особистостей в сфері державного управління для проведення відкритих лекцій та зустрічей на базі університету

Малий І.Й.

2014-2015 рр.

5.4. Взаємодія із роботодавцями з метою актуалізації змісту навчальних програм відповідно до їх потреб.

1.      Погодження магістерських програм із Асоціацією міст України  щодо підготовки магістрів за програмою «Соціальна економіка муніципальних утворень».

 

2.      Погодження магістерських програм із Міністерствами України щодо підготовки магістрів за програмою «Економіка державного сектору».

 

3.      Погодження магістерських програм із Українським Союзом промисловців та підприємців корпораціями щодо підготовки магістрів за програмою «Макроекономічний аналіз та консалтинг».

 

4.      Співробітництво із асоціаціями (встановлення контактів, укладання угод про науково-педагогічне взаємодію в напрямку  )

Малий І.Й.

2014-2015 рр.

5.5.Розробка програм підвищення кваліфікації для персоналу підприємств та організацій.

1. Робота з розробки та пропонування програм підвищення кваліфікації для персоналу державних організацій, а також тренінгових і консультаційних послуг у сфері державного та муніципального управління, топ-менедерів бізнес структур

Малий І.Й.

2014-2015 рр.

2. Реалізація сертифікаційних програм – навчальних заходів з видачею спільного з КНЕУ сертифікату – для бізнесу це спосіб реклами, створення додаткових конкурентних переваг і вхідних бар’єрів

Малий І.Й.

2014-2015 рр.

5.6.        Налагодження взаємозв’язків з випускниками університету, оцінювання ефективності оволодіння ними професійними компетенціями та моніторинг  кар’єрного зростання випускників.

1.              Створення банку даних та організація діяльності Асоціації випускників

Москалюк Н.П.,

Тищенко О.П.

2014-2015 рр.

 

Розділ VІ. Розбудова ефективної системи керування кафедрою для створення сучасної інфраструктури

 

6.1.Пропозиції кафедри щодо удосконалення інформаційно-аналітичної системи підтримки навчального процесу.

6.1.1. Поліпшення іміджу кафедри, що сприятиме збільшенню чисельності абітурієнтів, а також позитивній реакції на діяльність кафедри з боку потенційних замовників та споживачів освітніх послуг

6.1.2. Розвиток сайту кафедри, розміщення на ньому навчально-методичних матеріалів, що дозволяють проводити навчання за допомогою різного рівня комп'ютерних технологій.

6.2.Пропозиції кафедри щодо розвитку матеріально-технічної бази.

6.2.1. Створення мультимедійної лабораторії для проведення онлайн-конференцій, вебінарів, онлайн-переговорів.

6.2.1. Обладнання викладацької кафедри сучасною комп’ютерною технікою, ксероксом та принтером.

6.3.Заходи щодо покращення соціально-побутових умов праці працівників кафедри.

                    6.3.1. Обладнання викладацької кондиціонером.

Остання редакція: 24.07.18