Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Макроекономічний консалтинг

Дисципліна «Макроекономічний консалтинг» вивчає теоретико-методичний інструментарій здійснення консультаційної діяльності з проблем фінансової стабілізації, бюджетної політики, фіскальної  та грошово-кредитної політики, ринку цінних паперів та фондового ринку, макроекономічного прогнозування   Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців. Курс «Макроекономічний консалтинг» є продовженням вивчення дисциплін «Макроекономіка», «Макроекономічний аналіз», «Макроекономічна політика», «Макроекономічне прогнозування» в частині прикладного використання знань задля підвищення ефективності економіки та суспільного добробуту.

Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету

  • Макроекономічний консалтинг (464 KB)Методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни вибіркового циклу «Макроекономічний консалтинг» (для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» спеціалізації «Менеджмент державних установ»).14 Лютого 2018 р.
  • Макроекономічний консалтинг (97.5 KB)Паспорт дисципліни вибіркового циклу «Макроекономічний консалтинг» (для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» спеціалізації «Менеджмент державних установ»).15 Липня 2016 р.