Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Національна економіка

Розкриваються теоретичні засади функціонування господарського комплексу країни, розглядаються показники, які відображають потенціал та структуру реальної економіки, роль фінансового сектора в структурі національної економіки, організаційно – економічні механізми управління національною економікою, соціальні, екологічні та зовнішньоекономічні аспекти її функціонування. 

Остання редакція: 13.09.11

Публікаціі з предмету