Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Оцінка ефективності державних управлінських рішень

Дисципліна спрямована на систематизацію та набуття теоретико-практичних знань з економічного вимірювання соціально-економічних наслідків з управлінських рішень різних організаційно-економічних рівнів функціонування національної економіки.   Після опанування курсу студент повинен знати: які економічні теорії є методологічною базою економічного оцінювання та специфіку використання методики оцінювання для визначення впливу управлінських рішень на розвиток суспільства; правове забезпечення оціночної діяльності у світі та зокрема в Україні, методику вартісного вимірювання втрат і вигід від прийняття управлінських рішень на державному, муніципальному та корпоративному рівнях,   оцінювання економічного потенціалу країни та її конкурентноспроможності, ефективності економічної політики уряду.

Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету

  • Оцінка ефективності державних управлінських рішень (86.5 KB)Паспорт з навчальної дисципліни вибіркового циклу «Оцінка ефективності державних управлінських рішень» (для студентів спеціалізації «Менеджмент державних установ»).15 Лютого 2018 р.
  • Оцінка ефективності державних управлінських рішень (345.5 KB)Методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни вибіркового циклу «Оцінка ефективності державних управлінських рішень» (для студентів спеціалізації «Менеджмент державних установ»).14 Лютого 2018 р.