Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Публічне адмістрування

Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету

  • Публічне адміністрування (109 KB)Паспорт  дисципліни «Публічне адміністрування» для студентів спеціальності ««Управління та адміністрування»; спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; спеціалізація «Комерційна діяльність та логістика»15 Лютого 2018 р.
  • Публічне адміністрування (624.5 KB)Методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Публічне управління» (для студентів галузі знань «Управління та адміністрування» спеціалізації «Комерційна діяльність та логістика»).14 Лютого 2018 р.