Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Стратегічне планування соціально-економічного розвитку міста

Метою вивчення дисципліни є розширення сучасного управлінського світогляду та стратегічного мислення, розвиток практичних навичок обґрунтування та прийняття стратегічних рішень для підвищення ефективності функціонування економіки міста.
      Завданнями дисципліни є забезпечення студентів знаннями та навичками стосовно:
•    теоретичних, нормативно-правових та організаційних основ стратегічного планування соціально-економічного розвитку муніципального утворення;
•    специфіки стратегічного планування міста;
•    організації в муніципальних утвореннях роботи з формування та реалізації стратегічних планів, цільових програм для вирішення окремих проблем розвитку територій;
•    методів та прийомів аналізу економічних явищ і процесів  за допомогою стандартних теоретичних та економетричних моделей;
    Предметом дисципліни є принципи, методи та засоби стратегічного планування соціально-економічного розвитку міста.
Дисципліна посідає важливе структурно-логічне місце в навчальному процесі підготовки фахівців. Вона викладається після вивчення дисциплін “Макроекономіка”, та «Державне регулювання економіки», «Статистика», «Регіональна економіка» та «Просторова економіка» , «Національна економіка», «Управління економічним потенціалом міста» та ін.
Під час вивчення дисципліни студент повинен засвоїти знання: з основних напрямків регіональної та муніципальної економічної політики держави; теоретичних, нормативно-правових та організаційних основ стратегічного планування соціально-економічного розвитку муніципального утворення; специфіки стратегічного планування міста. Студент повинен вміти: використовувати джерела економічної, соціальної та управлінської інформації; організовувати в муніципальних утвореннях роботу з формування та реалізації стратегічних планів, цільових програм для вирішення окремих проблем розвитку територій. Студент під час навчання оволодіє: сучасними методами збору, обробки та аналізу економічних та соціальних даних; методами та прийомами аналізу економічних явищ і процесів  за допомогою стандартних теоретичних та економетричних моделей; методами стратегічного аналізу стартових умов соціально-економічного розвитку міста, обґрунтування стратегії розвитку міста.

Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету

  • Стратегічне планування соціально-економічного розвитку міста (26.3 KB)Паспорт дисципліни вибіркового циклу «Стратегічне планування соціально-економічного розвитку міста» (для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» спеціалізації «Менеджмент державних установ»).15 Лютого 2018 р.
  • Стратегічне планування соціально-економічного розвитку міста (120.1 KB)Методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни вибіркового циклу «Стратегічне планування соціально-економічного розвитку міста» (для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» спеціалізації «Менеджмент державних установ»).14 Лютого 2018 р.