Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Стандартизація та сертифікація

Метою опанування дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з оцінки та підтвердження відповідності якості та безпеки товарів, та методичними навичками з питань роботи зі стандартами, технічними регламентами та іншими нормативними та технічними документами. При цьому в центрі уваги дисципліни перебувають категорії й параметри, які відображають взаємодію держави та бізнесу в сфері стандартизації, регіональні стандарти, захист споживчого ринку, застосування міжнародних стандартів в Україні.

Завдання дисципліни полягає формуванні уявлень про порядок стандартизации, сертификации та створення навичок по оцінці їх ефективності.

Об’єктом вивчення дисципліни є система стандартизації.

Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету

  • Стандартизація та сертифікація (414.5 KB)Методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни вибіркового циклу «Стандартизація та сертифікація» (для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» спеціалізації «Менеджмент державних установ»).14 Лютого 2018 р.
  • Стандартизація та сертифікація (81 KB)Паспорт дисципліни вибіркового циклу «Стандартизація та сертифікація» (для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» спеціалізації «Менеджмент державних установ»).15 Липня 2016 р.