Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Державне та регіональне управління

Розкриваються предмет, метод та функції державного управління; сутність держави як форми організації суспільства; інституційні чинники, теорії, моделі і конституційні засади державного управління; сутність регіональної політики, функції, форми і методи державного управління різних сфер економіки і суспільної діяльності; проблеми ефективності й особливості антикризового державного управління. 

Остання редакція: 24.07.18

Публікаціі з предмету

  • Державне та регіональне управління (100 KB)Паспорт науки «Державне та регіональне управління» (для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування»).15 Лютого 2018 р.
  • Державне та регіональне управління (555 KB)Методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Державне та регіональне управління» (для бакалаврів за напрямом «Менеджмент» усіх форм навчання)14 Лютого 2018 р.