Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Публікації студентів за 2014 рік

 

Прізвище та ініціали

Назва

Рік

Видавництво

 
 

Скринник Ю.С.

(співавт. – к.е.н., доц. Усик В.І.)

 

Бенчмаркінг державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу: проблеми та перспективи

2014

Молодіжний економічний дайджест,

[Електронне

видання]

Київ, КНЕУ

 

Крат І.В.

(співавт. –

к.е.н., доц.

Усик В.І.)

Продовольча безпека України: загрози та перспективи

2014

Молодіжний економічний дайджест,

[Електронне

видання]

Київ, КНЕУ

 

Лісковацький О.О.

(співавт. –

к.е.н., доц.

Москалюк Н.П.)

Управління торговельним балансом України в умовах асоційованого членства  в ЄС

2014

Молодіжний економічний дайджест,

[Електронне

видання]

Київ, КНЕУ

 

Лисик Н.С.

 

 

Оцінювання ознак макроеконо-мічної нестабільності на ринку праці України

 

2014

Молодіжний економічний дайджест,

[Електронне

видання]

Київ, КНЕУ

 

Бондар М.Ю.

(співавт. –

к.е.н., доц.

Куценко Т.Ф.)

Соціальні пільги в Україні:

короткий аналітичний огляд

2014

№1(7) С. 96-102

Соціально-трудові відносини: теорія та практика

Київ,  КНЕУ

 

Бондар М.Ю.

(співавт. –

к.е.н., доц.

Куценко Т.Ф.)

Соціальні пільги: інструмент захищеності громадян чи зловживання державними фінансами?

2014

С. 123-125

Матеріали

Міжн. наук.-практ.  конференції «Соціально-економічна інтеграція України у глобальну інноваційну економіку: досвід підприємств і регіонів»,

м. Черкаси,

ЧДТУ,

26-27.09.2014

 

Константинова А.

(співавт. –

к.е.н., доц.

Сабадош Г.О.)

Адміністративно-державний ме-неджмент як інструмент реорга-нізації системи державного кад-рового забезпечення

2014

С. 24-38

Державне управління: удосконалення та розвиток,

[Електронне фахове

видання]

 

Халабов Ю.О.

(співавт. –

д.е.н., проф.

Ємельяненко Л.М.)

Моделювання структури видатків державного бюджету України

 

2014

 

Матеріали Міжн. наук.-практ.  конференції «Фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки: стратегія і перспективи»,

Аналітичний центр «Нова Економіка»

м. Київ

 

Лисик Н.С.

(співавт. –

д.е.н., проф.

Ємельяненко Л.М.)

Системні вади регулювання національного ринку праці в умовах макроекономічної нестабільності

2014

№2(8) С. 241-250

Соціально-трудові відносини: теорія та практика

Київ,

КНЕУ

 

Даценко В.В.

(співавт. –

к.е.н., доц.

Сабадош Г.О.)

Електронні послуги у сфері державних закупівель

2014

 

Матеріали Міжн. наук.-практ.  інтернет-конференції «Теоретичні та організаційно-методичні засади надання електронних послуг в системі е-урядування»,

м. Одеса,

ОНПУ,

25.04.2014

 

 

Остання редакція: 26.07.18