Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Студентські наукові гуртки

Новітнім напрямом наукової роботи викладачів кафедри макроекономіки та державного управління зі студентами стала організація роботи студентських наукових гуртків, основним завданням яких стало поглиблення знань студентів щодо особливостей макроекономічних процесів в сучасних економічних системах та набуття аналітичних здібностей та досвіду в галузі їх оцінки та прогнозування.

Остання редакція: 25.07.18