Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Студентські наукові конференції

Кафедрою щорічно організовується робота студентської наукової конференції щодо проблем прикладних аспектів макроекономіки як науки, державного регулювання економіки, прогнозування соціально-економічного розвитку країни, розробки та реалізації макроекономічної політики, а також антикризового публічного управління.

Виступ студентів з науковими доповідями на секційних засіданнях конференції дає змогу особисто набути корисний досвід презентації наукових здобутків, спілкування та дискусії, але і  отримали вагомий поштовх для своїх подальших наукових досліджень та навчання в аспірантурі.

Остання редакція: 25.07.18