Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Система національних рахунків (Каф. Макроекономіки та державного управління)

Дисципліна “Система національних рахунків ” відноситься до вибіркових дисциплін, спрямованих на забезпечення професійної підготовки бакалаврів з економічної теорії.

      Мета дисципліни полягає в тому, щоб надати студентам знання, закріпити вміння та навички відповідно до професійної компетенції із застосуванням методологічного апарату системи національних рахунків (СНР) для використання в економічній практиці основних макроекономічних показників і співвідношень на макрорівні, для обґрунтування управлінських рішень органів державної влади.

Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету

  • Система національних рахунків (80 KB)Паспорт з навчальної дисципліни вибіркового циклу «Система національних рахунків» (для студентів спеціальності «Економічна теорія»).15 Лютого 2018 р.
  • Система національних рахунків (358.5 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни вибіркового циклу «Система національних рахунків» (для студентів спеціальності «Економічна теорія»).14 Лютого 2018 р.