Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дмитренко Емілія Станіславівна

Кафедра: Кафедра адміністративного та фінансового права
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Стаж роботи: 18 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії:

Вищу освіту здобула у Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченка (з відзнакою, 1986 р.), у  Національній академії Служби безпеки України (з відзнакою, 2000 р.) за спеціальністю «Правознавство» (кваліфікація юрист).

1986-2001 рр. – співробітник органів безпеки. 

2001-2013 рр. – Національна академія Служби безпеки України, кафедра економіки та фінансового права  (старший викладач, доцент, професор); кафедра загальноправових дисциплін (професор, завідувач).

2014-2016 рр. – Національна академія прокуратури України, Науково-дослідний інститут (головний науковий співробітник).

2016 р. і дотепер – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра теорії та історії держави і права (професор); кафедра фінансового права (професор, завідувач кафедри, професор).

У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію, у 2012 р. - докторську дисертацію на тему: «Юридична відповідальність суб’єктів фінансового права (як складова механізму правового забезпечення фінансової безпеки України)» зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». 

Вчене звання професора кафедри загальноправових дисциплін (фінансове право) присвоєно МОН  України  у 2012 р.

Член спеціалізованих вчених рад: К 26.006.09 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Д.26.004.16 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України; член разових спеціалізованих вчених рад у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Напрями наукових досліджень: проблеми фінансового права, правового забезпечення фінансової безпеки України, юридичної відповідальності суб’єктів фінансового права, фінансового контролю, правової охорони фінансової системи України.

5 основних публікацій за останні 5 років:

1. Public Finance: Legal Aspects. Collecctive monograph. Emiliia Dmytrenko, Danil Getmantsev, Olena Hedziuk and others. Riga : Izdevnieciba «Baltija Publishing» (у співав.). 2019. 260 p.

 

2. Адаптація національного законодавства відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом: монографія. Б. Богдан., Л. Борець, Е. Дмитренко та ін.; за заг. ред. О. Кузьменко. Київ: Видавничий центр «Кафедра» (у співав.). 2019. 678 с.

 

3. Дмитренко Э.С., Харченко В.Б., Щербаковский М.Г., Озерский И.В., Попович Е.Н. Механизм публичных закупок в сфере здравоохранения в ЕС и Украине: финансово-правовой аспект. Georgian Medical News. 2019. No 6 (291). P. 130-136 (Scopus).

 

4.Vladislav I. Teremetskyi, Oleksandr M. Bandurka, Emiliia S. Dmytrenko, Nataliа I. Atamanchuk, Oleksandra O. Kochura. Assessed taxation in the health care sector in Ukraine and foreign countries: comparative and legal analysis. Wiadomości lekarskie (Warsaw, Poland) 73(2):374-379. January 2020. With 37 (Scopus).

 

5. Teremetskyi V., Dmytrenko E., Pletnov O., Grynenko S., Kovalenko Ye. Health care sektor’s financial, civil, criminal and administrative liability in the health care sector in the eu member steates and in Ukraine: results of comparative research.Georgian Medical News. 2020. No 5 (302). P. 160-167 (Scopus). 

 

Навчальні дисципліни, які викладає: фінансове право (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти); проблеми правового регулювання фінансових відносин (третій рівень (освітньо-науковий) рівень вищої освіти); фінансове право (післядипломна освіта).

Підвищення кваліфікації: Інститут післядипломної освіти КНЕУ, свідоцтво 12СС 02070884/063316-18 (№ 66 від 29.03.2018 р.). Тема «Підготовка викладача до формування у студентів компетентностей ХХІ сторіччя».  

Контактна інформація: 

тел. сл. 044 489 09 44

e-mail: emiliadmitrenko@gmail.com

години консультацій: 08.30-09.30, п'ятниця, нижній тиждень, online

кабінет 304, поверх 3, корпус 5 КНЕУ,

Навчально-науковий інститут "Юридичний інститут ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана",

м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81