Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дмитренко Емілія Станіславівна

Кафедра: Кафедра фінансового права
Посада: Завідувач кафедри, професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Стаж роботи: 18 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії:

Вищу освіту здобула у Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченка (з відзнакою, 1986 р.), у  Національній академії Служби безпеки України (з відзнакою, 2000 р.) за спеціальністю «Правознавство» (кваліфікація юрист).

1986-2001 рр. – співробітник органів безпеки. 

2001-2013 рр. – Національна академія Служби безпеки України, кафедра економіки та фінансового права  (старший викладач, доцент, професор); кафедра загальноправових дисциплін (професор, завідувач).

2014-2016 рр. – Національна академія прокуратури України, Науково-дослідний інститут (головний науковий співробітник).

2016 р. і дотепер – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра теорії та історії держави і права (професор); кафедра фінансового права (професор, завідувач).

У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію, у 2012 р. - докторську дисертацію на тему: «Юридична відповідальність суб’єктів фінансового права (як складова механізму правового забезпечення фінансової безпеки України)» зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне приватне право». 

Вчене звання професора кафедри загальноправових дисциплін (фінансове право) присвоєно МОН  України  у 2012 р.

Член спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських  дисертацій: К 26.006.09 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; К.26.004.16 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Напрями наукових досліджень: проблеми фінансового права, правового забезпечення фінансової безпеки України, юридичної відповідальності суб’єктів фінансового права, фінансового контролю, правової охорони фінансової системи України.

5 основних публікації за останні 5 років:

1. Відповідальність у публічному праві : монографія. [Дмитренко Е.С. та ін.] ; за заг. ред. І. Безклубого. К.: Грамота, 2014. 496 с. (у співав.).

2. Правові проблеми місцевих фінансів України : теоретико-прикладне дослідження : монографія. [Дмитренко Е.С. та ін.]; за заг. ред. Музики- Стефанчук О.А. Камянець- Подільський: Рута, 2016. 386 с. (у співав.).

3. Методологія в праві : монографія. [Дмитренко Е.С. та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. К.: Грамота, 2017. 658 с. (у співав.).

4. Дмитренко Е. С. Окремі проблеми механізму правового забезпечення фінансової безпеки держави та шляхи вирішення.Правове регулювання економіки. 2017. Вип.16. С. 54-63.

5. Дмитренко Е. С. Реалізація функцій фінансового права: проблеми та перспективи. Правове регулювання економіки. 2018. Вип.17. С. 91-98.

Навчальні дисципліни, які викладає: правове регулювання забезпечення фінансової безпеки (другий (магістерський) рівень вищої освіти); проблеми правового регулювання фінансових відносин (третій рівень (PhD) вищої освіти); фінансове право (післядипломна освіта).

Підвищення кваліфікації: Інститут післядипломної освіти КНЕУ, свідоцтво 12СС 02070884/063316-18 (№ 66 від 29.03.2018 р.). Тема «Підготовка викладача до формування у студентів компетентностей ХХІ сторіччя».  

Контактна інформація: 

тел. сл. 044 489 09 44

e-mail: emiliadmitrenko@gmail.com

години консультацій: 11.00-12.00, понеділок

кабінет 304, поверх 3, корпус 5 КНЕУ,

Навчально-науковий інститут "Юридичний інститут ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана",

м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81