Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Уложенко Вадим Миколайович

Кафедра: Кафедра фінансового права
Посада: Старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 17 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії:

Вищу освіту здобув у Київському національному економічному університеті ( 2002 р.) за спеціальністю «Правознавство» (кваліфікація «магістр з правового регулювання економіки»).

 

2002 р. – Інститут законодавства Верховної Ради України (спеціаліст першої категорії, науковий консультант відділу теорії та методології законодавчої діяльності, конституційного, адміністративного і фінансового законодавства).

 

2002 р. і до тепер – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра правового регулювання економіки (асистент, старший викладач); кафедра фінансового права (старший викладач).

 

2005-2010 рр. – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук кафедри правового регулювання економіки).

 

Напрями наукових досліджень: проблеми адміністративного, фінансового та банківського права.

 

5 основних публікацій за останні 5 років:

 

1. Законодавчі тенденції вдосконалення державного управління вищими навчальними закладами України. Процес модернізації системи державного управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспекти: монографія [Уложенко В.М. та ін.] ; за заг. ред. А. С. Нестеренко. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 528 c. (у співав.).
 

2. Ulozhenko V. Law aspects of public administration management by the Ministry of education and science of Ukraine in sector of higher education. Legea si Viata. 2017. № 4/2 (304). С. 120-123

 

3. Уложенко В. М. Державна політика у галузі вищої освіти: правові засади формування в Україні. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 1 (07). С. 113-121.

 

4. Уложенко В. М. Децентралізація управління у сфері вищої освіти в Україні: сучасний стан правового забезпечення. Право і суспільство. 2017. № 2. Ч. 2. С. 110-115.
 

5. Уложенко В. М. Правові аспекти розвитку національної системи закладів вищої освіти. Правове регулювання економіки: зб. наук. праць / відп. ред. А. М. Колодій. Київ: КНЕУ, 2017. № 16. С. 253-264

 

Навчальні дисципліни, які викладає: фінансове право, податкове право (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти); правове регулювання фінансової діяльності держави та бюджетних установ (другий (магістерський) рівень вищої освіти).

 

Підвищення кваліфікації: 

1. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації» (свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СПВ 144971 від  07.11.2014 р.);

2. Інститут підвищення кваліфікації ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за програмою «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» (свідоцтво № 12CC 02070884 / 050299-17 від 28.04.2017 р.).

 

Контактна інформація:

тел. сл. (044) 489-09-33 

e-mail: uvm@kneu.edu.ua

години консультацій: 16:00-17:00, четвер

кабінет 320, 3 поверх, 5 корпус КНЕУ, 

Навчально-науковий інститут "Юридичний інститут ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана",

м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81