Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Середа Юрій Миколайович

Кафедра: Кафедра конституційного та кримінального права
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 12 років
Біографія:

У 2007 році закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістр права.

У 2010 році закінчив Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальність «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію економіста.

З 2007 року по 2008 рік працював на посадах юрисконсульта у приватних структурах.

У період з 2008 року по 2011 рік аспірант юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відривом від виробництва.

Дисертаційну роботу на тему «Формування доказів у кримінальному процесі України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність захистив в 2012 році у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2009 року по 2015 рік працював на посадах викладача, старшого викладача, доцента Національної академія внутрішніх справ.

З 2016 року доцент кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Адвокат, член Національної асоціації адвокатів України з 2012 року і по теперішній час.