Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Васильківська Ірина Петрівна

Кафедра: Кафедра конституційного та кримінального права
Посада: професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 23 роки
Біографія:

Закінчила з відзнакою Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова у 1996 році. Того ж року вступила до аспірантури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію за темою “Кримінологічні аспекти сімейного виховання”. Наукова спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Працювала доцентом кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. У 2003 році присвоєне звання доцента по цій кафедрі. Виконувала обов’язки заступника декана юридичного факультету.

На юридичному факультеті ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” працювала на посаді доцента кафедри конституційного та адміністративного права (з 2006 року). Протягом 2016-2020 років обіймала посаду завідувача кафедри кримінального права та процесу. З вересня 2020 року - професор кафедри конституційного, адміністративного та кримінального права.