Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Іваненко Олеся Анатоліївна

Кафедра: Кафедра цивільного та трудового права
Посада: Доцент кафедри цивільного та трудового права
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 14 років
Біографія:
Професійна біографія
 
Навчання:
1999-2004 рр. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого;
2004-2007 рр. – Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, спеціальність 12.00.03, кандидат юридичних наук
2019 р. - Український центр медіації при Києво-Могилянській бізнес-школі
 
Професійна діяльність:
- 01.11.2020р - по тепереішній час - радник з питань трудового та сімейного права, медіатор 
- 31.08.09 р. – по теперішній час – доцент кафедри цивільного та трудового права Юридичного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»;
-10.10.13 р. – по теперішній час – консультант з юридичних питань ТОВ «АРБУД-ТК» (на громадських засадах);
-17.03.08 р. – 31.12.13 р. – начальник юридичного відділу ТОВ КУА «Сиріус Кепітал Менеджмент»;
-14.12.04 р. – 14.03.08 р. – провідний юрисконсульт ВП «Науково-технічний центр» ДП «НАЕК «Енергоатом».
 
Підвищення кваліфікації:
-Тренінг для тренерів проекту ЄС для розвитку громадянського суспільства в Україні;
-Фестиваль освітнього лідерства «CLEVER»; -Тренінг «Коучинг в освіті: від реформ до еволюції»;
-Навчально-практичний семінар «Методи та інструменти для реалізації STEM-навчання»;
-VII Міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини;
-Тренінг «Як зробити навчання праву інтерактивним та ефективним»;
-The 36-hour Critical Thinking and Problem Solving Campus course.
- Great Teacher Seminar (July 2019).
- Змагання з ефективного вирішення спорів (у якості тренера студентської команди).
 

За вагомих особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-технічну діяльність нагороджена Почесною грамотою ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Наукова діяльність (напрями наукових досліджень) - захист прав та інтересів учасників трудових правовідносин; медіація в трудових правовідносинах; типи сімейних правовідносин; психологія подружжя; поведінкові та психологічні проблеми дітей.

Публікації (загальна кількість) - 36

Дисципліни, які викладає – трудове право.

Контактна інформація: olesya_ivanenko@ukr.net