Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Мачуська Ірина Борисівна

Кафедра: Кафедра цивільного та трудового права
Посада: Доцент кафедри цивільного та трудового права
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Біографія:

Мачуська Ірина Борисівна закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Гірничий інженер» та Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (юридичний факультет), є адвокатом обласної Колегії адвокатів.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Адміністративно-правові засади діяльності органів публічної влади у сфері земельних відносин».

Автор навчальних та навчально-методичних посібників: Навчально-методичний посібник “Земельне право” 2005 р. – з грифом МОН; навчальні посібники: “Земельне право”  2006 р., “Аграрне право” 2009 р., “Екологічне право” 2009 р., підручник «Цивільне процесуальне право» – з грифом МОН. (у співавторстві 2014 р.), 13 наукових статей.