Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ратушний Сергій Миколайович

Кафедра: Кафедра міжнародного та європейського права
Посада: Завідувач кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 26 років
Біографія:

З 1974 р. до 1979 р. навчався на факультеті міжнародних відносин і міжна­родного права Київського державного університету Т. Шевченка. Після успішного завершення навчання направлений на службу в органи внутрішніх справ, де працював на різних посадах з 1979 по 1997 р.р. Закінчив ад'юнктуру Національної академії внутрішніх справ України і після захисту дисертації отримав науковий ступінь кандида­та юридичних наук.

Має досвід практичної роботи в сфері міжнародних відносин. Працював у міжнародних ор­ганізаціях: Міжнародній організації з міграції (1997—1999 р.р.) та Управлінні ООН по боротьбі зі злочинністю та контролю за наркотиками (1999—2001 р.р.).

Працював на викладацькій роботі в різних навчальних закладах.

В КНЕУ працює з 2004 р. Спочатку - доцент кафедри теорії та історії дер­жави та права, потім, з червня 2005 р., у зв'язку зі створенням кафедри міжнародного та євро­пейського права, призначений виконуючим обов'язки завідувача цієї кафедри. З грудня 2007  р. - завідувач кафедри міжнародного та європейського права. Викладає дисципліни: право Європейського Союзу, міжнародне економічне право, міжна­родне інвестиційне право. Має більше 60 наукових та навчально-методичних публікацій.

Володіє кількома іноземними мовами