Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Васянович Ольга Анатоліївна

Кафедра: Кафедра міжнародного та європейського права
Посада: заступник завідувача кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 8 років
Біографія:

У 2006 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчалась в аспірантурі в Інституті держави і права ім.В.М.Корецького НАН України у відділі теорії та історії держави і права. 2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Правовий звичай як форма права у сучасних правових системах"  та здобула ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01. 

Має другу вищу освіту, яку здобула в Національному університеті харчових технологій  та отримала у 2008 році диплом спеціаліста з фінансів. 

Працювала у юридичних установах та вищих навчальних закладах.

Викладацьку кар'єру в КНЕУ розпочала з роботи старшим викладачем на кафедрі міжнародного та європейського рава у 2010 році. З 2011 обрана доцентом кафедри, а з 2012 року є заступником завідувача кафедри міжнародного та європейського права. 

Має понад 25 наукових праць, серед них: монографія, навчальний посібник, наукові статті, тезиси конференцій та терміни у юридичному словнику.

Вільно володіє англійською мовою.