Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Балюк Ірина Анатоліївна

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 27 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії у системі освіти та науки:

1992 р.по теперішній час р. – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, кафедра правознавства (асистент, старший викладач); кафедра правового регулювання економіки (старший викладач, доцент); кафедра підприємницького та корпоративного права.

Кандидатську дисертацію захистила у 2014 р. спеціальність 12.00.07, “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право”.

Напрямки наукових досліджень — державне управління / регулювання діяльності кооперативів, господарське судочинство / вирішення господарських спорів

5 основних публікацій за останні 5 років –

1.Балюк І. А. Проблемні аспекти позасудового врегулювання господарського спору. Правове регулювання економіки. 2015. Вип. 15. С. 117–128.

2.Балюк І. А. Господарське процесуальне право [Електронний ресурс]: практикум / І. А. Балюк, О.К. Намясенко, Г.Д. Лисунь; за заг. ред. І. А. Балюк і О.К. Намясенко. — К. : КНЕУ, 2015. — 244 с.

3.Baliuk I. Procedural status of participants of economic legal proceedings Evropský politický a právní diskurz. 2016. Vol. 3,Iss. 4. P. 206-211.

4.Балюк І. А. Норми Статуту Європейського кооперативного товариства як орієнтир у вдосконаленні вітчизняного законодавства про кооперацію. Історико-патріотичні студії. 2016. № 2. С. 5–13.

5.Балюк І. А. Досудове врегулювання господарського спору: обов’язок чи право. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2018..№ 2 (16). С.172–185.

Дисципліни, які викладає:

Вирішення комерційних спорів

Контактна інформація :

irina@kneu.edu.ua

години консультацій:

верхній тиждень (понеділок) — 9.30 – 11.30.

нижній тиждень (п'ятниця) — 11.1513.15.