Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Борсук Наталія Яківна

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: професор
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Стаж роботи: 10 років
Біографія:

У 2001 році закінчила з відзнакою Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію юриста. З 2001 по 2012 роки працювала в Антимонопольному комітеті України (головний спеціаліст, начальник юридичного відділу), а з  2011 року і до сьогодні – в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», нині – професор кафедри підприємницького та корпоративного права. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Адміністративний примус у сфері захисту економічної конкуренції» та отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук. У 2019 році захистила докторську дисертацію на тему «Організаційно-правове забезпечення управління комунальною власністю в Україні» та отримала науковий ступінь доктора юридичних наук.

Напрями наукових досліджень пов’язані з правовим регулюванням економічної конкуренції, управління комунальною власністю, банкрутства.

5 основних публікації за останні 5 років –

  1. Борсук Н.Я. Охорона комунальної власності: проблеми законодавства та практики правозастосування. Право і суспільство. 2017. № 6. Ч. 2. С. 68–73.
  2. Борсук Н.Я. Щодо деяких неузгодженостей законодавства, яке регламентує порядок передачі комунального майна. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 5. С. 192–194.
  3. Борсук Н.Я. Проблеми управління комунальною власністю: українські реалії сьогодення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. № 6. С. 29–31.
  4. Борсук Н.Я. Співвідношення об’єктів комунальної власності та об’єктів управління комунальною власністю. Eurasian Academic Research Journal. 2018. № 5 (23). С. 126–132.
  5. Борсук Н.Я.Управління комунальною власністю в Україні: адміністративно-правові аспекти: монографія. Київ: Юрінком Iнтер, 2018. 328 с.

Загальна кількість публікацій – понад 50

Контактна інформація – тел. сл. 044 489 09 34,  e-mail: Natalia.borsuk@ukr.net