Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Чернега Віталій Миколайович

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Біографія:

 

Стислий опис професійної біографії:

2009 – 2011 – практика в юридичному відділі Філії управління магістральними газопроводами «Київтрансгаз» Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»;

2011 – закінчив Національний транспортний університет за спеціальністю «Правознавство» (диплом магістра з відзнакою);

2011 – 2014 – аспірант кафедри цивільного та трудового права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

11.2014 – 08.2015 – асистент кафедри цивільного та трудового права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

2015  захистив  дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 26.730.02 Національної академії прокуратури України Генеральної прокуратури України та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; cімейне право; міжнародне приватне право»;

09.2015 – 08.2016 – старший викладач кафедри кримінального права Юридичного факультету Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного;

09.201608.2017 – старший викладач, заступник завідувача кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка;

09.2017 – 09.2018 – доцент кафедри правового регулювання економіки  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

10.2018 – донині – доцент кафедри підприємницького та корпоративного права  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

28.11.2019 – рішенням вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» присвоєно вчене звання доцента кафедри підприємницького та корпоративного права (наказ МОН України від 26.02.2020 р. № 289). 

Підвищення кваліфікації. У період з 27.11.2017 р. до 01.12.2017 р. пройшов науково-педагогічне стажування у Люблінському науково-технологічному парку та Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща).

Участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю. 2018 – донині – член громадської організації «Ліга професорів права, докторів юридичних наук та докторів філософії в сфері права».

Напрями наукових досліджень: цивільне і cімейне право; підприємницьке право; процесуальне право; освітнє право та освітній процес. 

Автор понад 80 наукових праць (2012-2020)

Співавтор: трьох опублікованих методичних указівок до вивчення навчальних дисциплін (2017-2018)монографії «Scientific achievements of countries of Europe in the field of legal science» (2018); навчального посібника «Сімейне право України (історія, традиції, сучасність)» (2013); науково-практичного коментаря Сімейного кодексу України (2020); підручника «Правове регулювання господарської діяльності» (2019).

5 основних публікацій за останні 5 років:

1. Чернега В. М. Зміст принципів верховенства права і пропорційності та способи їхнього втілення в нормах господарського процесуального права України. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 1. С. 146-148.URL: http://www.pap.in.ua/1_2018/41.pdf

2. Чернега В. М. Заходи процесуального примусу в господарському процесуальному праві. Правове регулювання економіки. 2018. Вип. 17. С. 180-189. 

3. Чернега В. М. Господарсько-правові дослідження у посткодифікаційний період в Україні: стан та перспективи. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 9. С. 55-63. 

4. Чернега В. М. Договір комерційної концесії за цивільним та господарським законодавством України (порівняльно-правове дослідження). Підприємництво, господарство і право. 2018. № 10. С. 84-88. 

5. Чернега В. М. Українські наукові розвідки з корпоративного права у третьому тисячолітті. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 4. С. 152-155. URL: http://www.pap.in.ua/4_2018/41.pdf  

Дисципліни, які викладає: «Корпоративне право» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти); «Корпоративні договори», «Недоговірні зобов'язання суб'єктів підприємництва» (другий (магістерський) рівень вищої освіти).

Має також досвід викладання: дисциплін: «Цивільне право», «Цивільний процес»,«Сімейне право»,«Міжнародне приватне право», «Господарське право»,«Господарський процес», «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Фінансове право», «Банківське право» (бакалаврський рівень); спецкурсів: «Атестація науково-педагогічних працівників», «Актуальні проблеми господарського права і процесу», «Вирішення господарських спорів», «Теорія правотворчості» (магістерський рівень); низки цивілістичних спецкурсів (перший і другий рівні вищої юридичної освіти).

2018 (з моменту заснування)  – донині – керівник Клубу знавців бізнес-права та господарської юстиції.

e-mail: vitalii.cherneha@kneu.edu.ua

Години консультацій:

  •  ():13:00 – 15:00 (кабінет 307, корпус 5)

 

 

Інформація станом на 20.09.2020 р.