Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Чихірьов Володимир Леонідович

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 14 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії:

2013 р. – стажування в Державному департаменті пожежної безпеки МНС України.

2004-2017 рр. – асистент кафедри правового регулювання економіки КНЕУ.

З 2017 р. по теперішній час – старший викладач кафедри підприємницького та корпоративного права КНЕУ.

Напрями наукових досліджень пов’язані з правовим регулюванням майнових прав на земельну ділянку, правовим статусом юридичних осіб публічного права, майновою відповідальністю державних підприємств.

5 основних публікацій за останні 5 років :

1.  Чихірьов В. Л. Форми господарсько-торговельної діяльності в Україні / В. Л. Чихірьов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2017. - Випуск № 45.  - Т.  1 – С. 123-126.

2.    Чихірьов В. Л. Правовий статус внутрішньо переміщених осіб / В. Л. Чихірьов // Конституційно-правові академічні студії.– 2017 . – Випуск 2. – С. 26 -32.

3.  Жирун А. С., Чихірьов В.Л. Правові аспекти здійснення повноважень державних органів у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи / А. С. Жирун, В. Л. Чихірьов // Правове регулювання економіки. – 2012. – № 11-12. – С. 383-391

4.    Чихірьов В. Л. Проблеми правового закріплення «реструктуризації» та «реорганізації» в національному законодавстві / В. Л. Чихірьов  // Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення: Матеріали Міжн. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 30-31 березня 2018 р. – Дніпро: Дніпровський гуманітарний університет, 2018. – С. 82-85.

5. Чихірьов В. Л. Питання юридичної освіти в непрофільних вищих навчальних закладах / В. Л. Чихірьов  // Правове регулювання економіки .–К. : КНЕУ. – 2013.– С.119-123

Дисципліни, які викладає – Земельне право; Господарське право; Господарське процесуальне право.

Контактна інформація: e-mail: vochih1@ukr.net

години консультацій:

верхній тиждень (вівторок ) -10 00-12 00.

нижній тиждень (віторок) - 10-30-11-45, 

                             (четвер) 11 30-12 30

номер кабінету 307, поверх 3, корпус 5.