Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дядюк Анастасія Леонідівна

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 9 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії:

2005 - 2008 рр. – навчання в аспірантурі юридичного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університети імені Вадима Гетьмана» (кафедра правового регулювання економіки).

2010 р. -  успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господарювання» та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 господарське право, господарсько-процесуальне право.

2013-2017 - доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Інституту права імені князя Володимира Великого ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

2017 р. по теперішній час - доцент кафедри підприємницького та корпоративного права ЮІ КНЕУ.

з 2017 р. по 2019 р. -  відповідальний секретар збірника наукових праць «Правове регулювання економіки» навчально-наукового інституту «Юридичний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Напрями наукових досліджень пов’язані з правовим регулюванням економіки, організацією туристичної діяльності, актуальними проблемами господарського, господарсько-процесуального та корпоративного права, впровадженням новітніх інформаційних технологій у вищу юридичну освіту. 

5 основних публікацій за останні 5 років :

1. Gusarov K., Diadiuk A. Economic and Legal Aspects of the Franchise Agreement in the United Kingdom / K. Gusarov, A. Diadiuk. // Baltic Journal of Economic Studies. – 2019. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/671

2. Дядюк А. Л. Відновлення діяльності банків, ліквідованих внаслідок неправомірних рішень Національного банку України // Правове регулювання економіки. 2019. № 18. С. 105-112.

3.  Дядюк А. Л. Теоретико-практичні проблеми встановлення кінцевих бенефіціарних власників учасниками господарських правовідносин // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. - №2 – С.19-25.

4. Дядюк А. Л. Правове регулювання скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерного товариства // Міжнародний науковий журнал `Інтернаука`. Серія: `Юридичні науки`. — 2021. — 3. - С. 23-29. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-3-7050

5. Дядюк А. Л. Відступлення права вимоги виплати дивідендів в акціонерних товариствах // Міжнародний науковий журнал `Інтернаука`. Серія: `Юридичні науки`. — 2021. — 4. - С. 30-35. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-4-7159

Дисципліни, які викладає -  Актуальні проблеми господарського права та процесу; Праов (правове регулювання туристичної діяльності);  Корпоративне право.

Контактна інформація:

anastasiia.diadiuk@kneu.edu.ua

Години консультацій:

верхній тиждень (четвер)  - 14:00-16:00

нижній тиждень (четвер) - 15:20-17:20

кабінет 307 корпус 5, або on-line