Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дядюк Анастасія Леонідівна

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 9 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії:

2005 - 2008 рр. – навчання в аспірантурі юридичного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університети імені Вадима Гетьмана» (кафедра правового регулювання економіки).

2010 р. -  успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господарювання» та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 господарське право, господарсько-процесуальне право.

2013-2017 - доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Інституту права імені князя Володимира Великого ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

2017 р. по теперішній час - доцент кафедри підприємницького та корпоративного права ЮІ КНЕУ.

2017 р. по теперішній час -  відповідальний секретар збірника наукових праць «Правове регулювання економіки» навчально-наукового інституту «Юридичний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Напрями наукових досліджень пов’язані з правовим регулюванням економіки, організацією туристичної діяльності, актуальними проблемами господарського та корпоративного права, впровадженням новітніх інформаційних технологій у вищу юридичну освіту. 

5 основних публікації за останні 5 років :

1. Дядюк А.Л.  Особливості дистанційної форми юридичної освіти / А.Л. Дядюк// Тези науково-методологічних робіт за результатами міжнародного науково-педагогічного стажування на тему: « Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів» (Братислава, Словацька Республіка, 10-13 серпня 2016 р.) – Братислава: Вид-во Пан-Європейського ун-ту, 2016. – с.51-54.

Дисципліни, які викладає -  Актуальні проблеми господарського права; Правове регулювання туристичної діяльності; Правове регулювання господарської діяльності; Господарське право; Міжпредметний тренінг.

Контактна інформація:

anastasiia.diadiuk@kneu.edu.ua

Години консультацій:

верхній тиждень (четвер)  - 14:00-16:00

нижній тиждень (четвер) - 15:20-17:20

кабінет 139, корпус 1