Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Григоренко Олена В`ячеславівна

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 4 роки
Біографія:

 Стислий опис професійної біографії:

2007 – 2013 рр. – навчання на юридичному факультеті Київського національного університеті імені Тараса Шевченка.

2009 – 2013 рр. – юрисконсульт господарського товариства.

2013 – 2016 рр. – навчання в аспірантурі з відривом від виробництва (кафедра цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

2015 р. – стажування в Університеті Святого Еразма (м. Ротердам, Нідерланди).

2016 р. – успішний захист кандидатської дисертації на тему: «Реалізація та захист прав фізичних осіб, що виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій» зі спеціальності 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; Сімейне право; Міжнародне приватне право».

2017 р. – успішно складений іспит у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку,  сертифікат Торговця цінними паперами.

З 2017 р. по теперішній час - доцент кафедри підприємницького та корпоративного права юридичного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Напрями наукових досліджень - медичне право, репродуктивне право, корпоративне право, акціонерне право.

5 основних публікації за останні 5 років –

  1. Григоренко О.В., Петрушко М.П. Деякі етичні та правові аспекти кріоконсервування гамет та ембріонів людини // ProblCryobiolCryomed2017; 27 (2): 179 https://doi.org/10/15407/cryo27.02.179 - C. 179.
  2. Григоренко О.В. Юридичні аспекти народження «дитини трьох батьків» // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріалиМіжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.:докт. юрид. наук, проф. І. С. Гриценко (голова), канд. юрид. наук І. С. Сахарук(відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. - Том 1. – К., 2018. – 369 с.– C. 19-21.
  3. Григоренко О.В. Ще раз про ознаки корпоративного права // Науковий вісник публічного та приватного права : Збірник наукових праць. Випуск 1. – Т. 1. – К. : Науково-дослідний інститут публічного права, 2018. – 250 с.– C. 62-65.
  4. Григоренко О.В. До питання про поняття корпоративного права // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2018. – Випуск 2. – Том 1. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика». –200 с. – С. 88-91.
  5. O.V. Hryhorenko Access to reproductive rights through cross border reproductive care // Visegrad Journal on Human Rights. – 2020. – №2. Volume 1. – 220 c. – C.76-80.

Підвищення кваліфікації: "Дистанційні технології в освітньому просторі університету" ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана (Свідоцтво 17.05.2019 р.), "The cloud storage service for the online studying on the example of the Zoom platform" (Люблін, республіка Польща, сертифікат 2020 р.)

Дисципліни, які викладає – Акціонерне право європейських країн, Корпоративне право, Підприємницьке право, Правове регулювання господарської діяльності, Порівняльне комерційне право, Комерційне право зарубіжних країн.

Контактна інформація –

тел. сл. 044 205 54 84; 

e-mail: olena.hryhorenko@kneu.edu.uao.v.hryhorenko@gmail.com                       

години консультацій: 11.00-13.00, четвер;

номер кабінету 307, поверх 3, корпус 5.