Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Григоренко Олена В`ячеславівна

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 2 роки
Біографія:

 Стислий опис професійної біографії:

2007 – 2013 рр. – навчання на юридичному факультеті Київського національного університеті імені Тараса Шевченка.

2009 – 2013 рр. – юрисконсульт господарського товариства.

2013 – 2016 рр. – навчання в аспірантурі з відривом від виробництва (кафедра цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

2015 р. – стажування в Університеті Святого Еразма (м. Ротердам, Нідерланди).

2016 р. – успішний захист кандидатської дисертації на тему: «Реалізація та захист прав фізичних осіб, що виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій» зі спеціальності 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; Сімейне право; Міжнародне приватне право».

2017 р. – успішно складений іспит у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку,  сертифікат Торговця цінними паперами.

З 2017 р. по теперішній час - доцент кафедри підприємницького та корпоративного права юридичного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Напрями наукових досліджень - медичне право, репродуктивне право, корпоративне право, акціонерне право.

5 основних публікації за останні 5 років –

  1. Григоренко О.В. Принципи реалізації прав фізичних осіб у відносинах, що виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій // Право и суспільство. – 2016. – Випуск 3. – Дніпро. – ВНПЗ “Дніпропетровський гуманітарний університет”. – 226 с. - С. 46-51.
  2. Григоренко О.В., Петрушко М.П. Деякі етичні та правові аспекти кріоконсервування гамет та ембріонів людини // ProblCryobiolCryomed2017; 27 (2): 179 https://doi.org/10/15407/cryo27.02.179 - C. 179.
  3. Григоренко О.В. Юридичні аспекти народження «дитини трьох батьків» // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріалиМіжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.:докт. юрид. наук, проф. І. С. Гриценко (голова), канд. юрид. наук І. С. Сахарук(відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. - Том 1. – К., 2018. – 369 с.– C. 19-21.
  4. Григоренко О.В. Ще раз про ознаки корпоративного права // Науковий вісник публічного та приватного права : Збірник наукових праць. Випуск 1. – Т. 1. – К. : Науково-дослідний інститут публічного права, 2018. – 250 с.– C. 62-65.
  5. Григоренко О.В. До питання про поняття корпоративного права // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2018. – Випуск 2. – Том 1. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика». –200 с. – С. 88-91.

Дисципліни, які викладає –Акціонерне право європейських країн, Корпоративне право, Підприємницьке право, Правове регулювання господарської діяльності.

Контактна інформація –

тел. сл. 044 205 54 84; 

e-mail: olena.hryhorenko@kneu.edu.uao.v.hryhorenko@gmail.com                       

години консультацій: 11.00-13.00, четвер;

номер кабінету 307, поверх 3, корпус 5.