Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кикоть Павло Валерійович

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

 Стислий опис професійної біографії:

1998-2001 - навчання в аспірантурі без відриву від виробництва (Інститут законодавства Верховної Ради України.

1997 – 2002 – старший науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України.

1999 – 2002 – старший викладач кафедри правового регулювання економіки КНЕУ за сумісництвом (0,5 ставки).

2002 – 2003 – старший викладач кафедри правового регулювання економіки КНЕУ.

2003 - 2018 – доцент кафедри правового регулювання економіки (нині – кафедра підприємницького та корпоративного права.

З 2019 по теперішній час – професор кафедри підприємницького та корпоративного права.

У 2003 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Міністерства в системі органів виконавчої влади України» зі спеціальності 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право.

Присвоєння вченого звання доцента кафедри правового регулювання економіки, 2014 р.

Напрями наукових досліджень пов’язані господарсько-правовим напрямком діяльності суб’єктів господарювання у сфері економіки, корпоративними правами суб’єктів господарювання, питань банкрутства тощо.

5 основних публікації за останні 5 років:

1. Кикоть П.В. Деякі питання правового регулювання господарської діяльності на території чорнобильської зони // Приватне право і підприємництво. – 2013. – Вип. 12. – С.170-172. – 3 с.

2. Кикоть П.В. Господарське право – профільна галузь при підготовці юристів - господарників // Правове регулювання економіки. – Вип. 13. – 2013. – С.230-232. – 3 с.

3. Кикоть П.В. «Порядок стягнення заборгованості за господарськими угодами за умови заперечення контрагентами факту отримання товару, робіт, послуг» // Адвокат. – Вип. 4. – 2014. – С.41-44. – 4 с.

4. Співавтор колективної монографії Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. К. : КНЕУ, 2015.- 541/19 c. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://10.1.1.100/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe (фіксований власний внесок – 0,5 д. арк).

5. Кикоть П.В. ««Вільне небо» між Україною та ЄС: удосконалення правового регулювання та лібералізація механізмів державного управління ринку авіаційних перевезень» // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - № 1 (106). – 2018. – С. 351-359.

Дисципліни, які викладає – Господарське право; Корпоративне право; Правове регулювання економіки; Правове регулювання господарської діяльності.

Контактна інформація – тел. сл. (044) 205-54-84, e-mail: pavlo.kykot@kneu.edu.ua

Години консультацій кафедра № 307, поверх 3, корпус 5.