Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кохановський Велеонін Олексійович

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 3 роки
Біографія:

2009-2015 рр. – навчання на денному відділенні юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Здобув освітньо–кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю «правознавство» (диплом з відзнакою).

2013-2015 рр. – юрист ТОВ «Нью Ленд Груп», міжнародний туристичний оператор.

2015-2018 рр. – навчання в аспірантурі з відривом від виробництва (кафедра цивільного права, КНУ ім. тараса Шевченка).

У 2018 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Зобов’язання у сфері туризму» зі спеціальності 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.».

З 2018 р. по теперішній час – старший викладач, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана".

Напрями наукових досліджень пов’язані з правовим регулюванням сфери туризму, зокрема зобов’язальних правовідносин у сфері туризму.

5 основних публікації за останні 5 років –

  1. Кохановський В.О. Колективний позов у сфері туризму (цивілістичний аспект) / В.О. Кохановський // Право України. – 2015. – № 9. – С. 63–70.

  2. Кохановський В.О. Учасники цивільно-правових відносин у сфері туризму / В.О. Кохановський // Альманах права. Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. – Вип. 7. – С. 315–318.

  3. Кохановський В.О. Зобов’язання у сфері туризму: поняття, специфіка і перспективи цивільно-правового регулювання / В.О. Кохановський // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 26–30.

  4. Кохановский В.А. Международный и национальный этапы развития туризма как исторические предпосылки гражданско-правового регулирования отношений в сфере туристической деятельности в Украине / В.А. Кохановский // Legea Si Viata. - 2017. - № 1/2 (301). - С. 84-87.

  5. Кохановский В.А. Турист как основной участник гражданско-правовых отношений в сфере туризма / В.А. Кохановский // Legea Si Viata. - 2018. - № 4/2. - С. 85-89.

Дисципліни, які викладає – Земельне право; Правове регулювання господарської дільності.

Контактна інформація – тел. 205-54-84

e-mail: v.kokhanovskyi@kneu.edu.ua