Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Коломієць-Людвіг Євгенія Павлівна

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 9 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії:

У 2001 р. закінчила Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, факультет романо-германської філології (спеціальність «Англійська і німецька мови та література»), отримала диплом спеціаліста з відзнакою та кваліфікацію «вчитель англійської мови, зарубіжної літератури».

 

У 2003 р. закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Правознавство», магістерська програма «Правове регулювання економіки», здобула кваліфікацію магістра права.

 

У 2006 – 2009 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі правового регулювання економіки юридичного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

У лютому 2014 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Правове регулювання злиття та поглинання суб’єктів господарювання в Україні» за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

 

2010 - 2015 рр. працювала на посаді старшого викладача кафедри правового регулювання економіки.

 

З грудня 2015 р. - доцент кафедри підприємницького та корпоративного права.

 

У 2012 - 2015 рр. брала участь у реалізації спільного проекту КНЕУ та ЄС з проведення міжпредметного тренінгу «Інноваційний та інвестиційний розвиток Європейського Союзу» (реєстраційний номер 529031-LLP-1-2012-1-UA-AJM-MO).

 

У 2013 - 2015 рр. була керівником юридичної клініки «Соціальна справедливість».

 

Учасник програми "Відкритий світ. Верховенство права" за підтримки Конгресу США (2013р.).

 

Учасник тренінгу від Всесвітньої Асоціації Юридичної Освіти "Впровадження юридичної освіти у диверсифіковані контексти" (Анатолійський Університет, Туреччина, 2015 р.).

 

У 2015 - 2018 рр. працювала директором Центру міжнародної академічної мобільності.

 

У 2015 - 2017 рр. була координатором проекту TEMPUS «Розвиток та вдосконалення університетського управління в галузі міжнародних зв’язків» (UNIVIA) 543893- TEMPUS–1 – 2013 – 1 – AZ– TEMPUS– SMGR.

 

Є співавтором Стратегії інтернаціоналізації КНЕУ на 2016 - 2020 рр.

 

2018 - 2020 рр. - докторант кафедри підприємницького та корпоративного права КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

 

Підвищення кваліфікації: «Технології інноваційного навчання в економічному університеті» (КНЕУ імені Вадима Гетьмана) Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 28.03.2014 р. №12СПВ 006539; «Європейські бізнес-практики КСВ» (КНЕУ імені Вадима Гетьмана) Сертифікат про участь у тренінгу від 01.06.2017 №553110-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE.

 

Напрями наукових досліджень - питання корпоративного та господарського права, злиття та поглинання у вітчизняній та міжнародній практиці, інноваційна та інвестиційна діяльність ЄС, надання безоплатної правової допомоги, суспільні відносини у кіберпросторі.

 

5 основних публікацій за останні 5 років –

1.Training Mediation Centre As An Additional Branch Of A Legal Clinic’s Services (Тренінговий центр медіації як напрямок розвитку юридичної клінічної практики) / Є. П. Коломієць-Людвіг, А.Ю. Максименко // Правове регулювання економіки. – 2014. – № 14. – С. 62-79. (англ. та укр. мовами).

2.Inclusive Innovative Enterpreneurship Development in the Context of the European Integration // I.M. Riepina, K.A. Andriushchenko, E.P. Kolomiyets-Ludwig / Stіedoevropský vistník provіduavýzkum. – Check Republic.- 2016 . – NR1 (32). – Pd. 43-49. (in English).

3.Системний підхід до аналізу нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки // І. А. Джалладова, Н. Г. Батечко, Є. П.Коломієць-Людвіг [Електронний ресурс] // Електронне наукове видання «Social development and Security». – 2018. – 7 (5) – [Режим доступу]: http://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/article/view/61/52 С.3 – 20 (ISSN 2522-9842).

4.Інститут незалежних директорів як механізм якісного корпоративного управління [Текст] / Є. П. Коломієць-Людвіг – Сучасні проблеми правової системи України : Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції. – К.: Київський університет права, 2015 р.– С. 88-89 (154 с.).

5.The Silk Road Economic Knowledge Tranfer / Evhenia Kolomiyets-Ludwig // Recruitment and Quality Improvement for Higher Education along the Belt and Road : Conference Manual of the Third Belt and Road Higher Education Research Conference (Qingdao, China, October 19-21, 2018) / Ocean University of China: OUC, 2018. – P.32-33.

 

Дисципліни, які викладає – «Корпоративне право», «Правове регулювання фондового ринку», «Господарське право», «Підприємницьке право», «Теорія корпоративного права», «Правове регулювання корпоративних відносин»; «Право» та «Підприємницьке право» англ.мовою.

 

Контактна інформація - e-mail: evheniakl@kneu.edu.ua

години консультацій у 2019 - 2020 навчальному році:

вівторок - 16.00 - 18.00 каб. 307 корпус №5