Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Коломієць-Людвіг Євгенія Павлівна

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 11 років
Біографія:

У 2001 р. закінчила Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, факультет романо-германської філології (спеціальність «Англійська і німецька мови та література»), отримала диплом спеціаліста з відзнакою та кваліфікацію «вчитель англійської мови, зарубіжної літератури».

 

У 2003 р. закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Правознавство», магістерська програма «Правове регулювання економіки», здобула кваліфікацію магістра права.

 

У 2006 – 2009 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі правового регулювання економіки юридичного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

У лютому 2014 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Правове регулювання злиття та поглинання суб’єктів господарювання в Україні» за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

 

2010 - 2015 рр. працювала на посаді старшого викладача кафедри правового регулювання економіки.

 

З грудня 2015 р. - доцент кафедри підприємницького та корпоративного права.

 

У 2012 - 2015 рр. брала участь у реалізації спільного проекту КНЕУ та ЄС з проведення міжпредметного тренінгу «Інноваційний та інвестиційний розвиток Європейського Союзу» (реєстраційний номер 529031-LLP-1-2012-1-UA-AJM-MO).

 

У 2013 - 2015 рр. була керівником юридичної клініки «Соціальна справедливість».

 

Учасник програми "Відкритий світ. Верховенство права" за підтримки Конгресу США (2013р.).

 

Учасник тренінгу від Всесвітньої Асоціації Юридичної Освіти "Впровадження юридичної освіти у диверсифіковані контексти" (Анатолійський Університет, Туреччина, 2015 р.).

 

У 2015 - 2018 рр., та з 2020 р. до тепер працює директором Центру міжнародної академічної мобільності.

 

2015 - 2017 рр. - координатор проекту TEMPUS «Розвиток та вдосконалення університетського управління в галузі міжнародних зв’язків» (UNIVIA) 543893- TEMPUS–1 – 2013 – 1 – AZ– TEMPUS– SMGR.

 

2020 – 2023 рр. – керівник проєкту ДААД ДІЄС «Жіноче лідерство в академічному середовищі і менеджменті Німеччини та України» (FLAMINGU) № 57514585»

Є співавтором Стратегії інтернаціоналізації КНЕУ на 2016 - 2020 рр.

 

З 2019 - Редакторка журналу "Огляд Україна Брюссель"

 

Підвищення кваліфікації:

«Сучасні підходи до організації навчального процесу для здобувачів юридичної освіти» за фахом «Юридичні науки» - закордонне науково-педагогічне стажування на тему  в обсязі 6 кредитів (180 годин), з 24 серпня по 02 жовтня 2020 року (Європейський університет Віадріна у м. Франкфурт-на-Одері (Федеративна Республіка Німеччина))

 

«ІТ – платформа освітньої діяльності викладача» 29.03.2019 р. - КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Свідоцтво про підвищення кваліфікації №12СС 02070884/068909-19 

 

«Європейські бізнес-практики КСВ 01.06.2017 - КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Сертифікат про участь у тренінгу №553110-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE.

 

«Технології інноваційного навчання в економічному університеті» (КНЕУ імені Вадима Гетьмана) Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 28.03.2014 р. №12СПВ 006539 

 

Напрями наукових досліджень - питання корпоративного та господарського права, злиття та поглинання у вітчизняній та міжнародній практиці, інноваційна та інвестиційна діяльність ЄС, надання безоплатної правової допомоги, суспільні відносини у кіберпросторі.

 

5 основних публікацій за останні 5 років –

  1. Коломієць-Людвіг Є.П. Системний підхід до аналізу нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки // І. А. Джалладова, Н. Г. Батечко, Є. П.Коломієць-Людвіг [Електронний ресурс] // Електронне наукове видання «Social development and Security». – 2018. – 7 (5) – [Режим доступу] :http://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/article/view/61/52С.3 – 20 (ISSN 2522-9842)
  2. Kolomiyets-Ludwig E. Modern Approaches to Information Security Legislation Modelling // I. Dzalladova, N. Batechko, E. Kolomiyets-Ludwig//Scientific development and achievements. – Monograph. – Vol. 3 – London : Sciemcee Publishing, 2018.– 329 p. – P. 125 – 136 (ISBN 978-1-9993071-0-3) – [Режим доступу] : http://www.sciemcee.org/library/books/london/scientificdevelopmentandachievements/FLASH/index.html Стор.1036 - 1050
  3. «Адаптація національного законодавства відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом» / за ред. О.В. Кузьменко. К.: Видавничий цент «Кафедра», 2019. 678 с. 31 д.а./ автор. обсяг – С. 430-450. ? розділ 6.1. «Правові засади економічної політикиу сфері підприємництвав умовах вільної торгівлі з ЄС у світлі Угоди про асоціацію України з ЄС».
  4. Jo. Osiejewicz, S. Shymon, D. Krawczyk, B. Kaminska, Kolomiyets-Ludwig, E. The Role of Country Brand in Providing Economic Resilience. Marketing and Management of Innovations. – 2020. – № 1. – 303-311. DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-26
  5. Kurchenko, L., Kolomiyets-Ludwig, E., & Ilnytskyy, D. (2021). Women's Empowerment as a Tool for Sustainable Development of Higher Education and Research in the Digital Age. In Neimann, T., Felix, J. J., Reeves, S., & Shliakhovchuk, E. (Ed.), Stagnancy Issues and Change Initiatives for Global Education in the Digital Age (pp. 141-172). Hershey, Pennsylvania: IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-4993-3.ch007

Дисципліни, які викладала/викладає – «Корпоративне право», «Правове регулювання фондового ринку», «Господарське право», «Підприємницьке право», «Теорія корпоративного права», «Правове регулювання корпоративних відносин»; «Право» та «Підприємницьке право» англ.мовою.

 

Контактна інформація - e-mail: evheniakl@kneu.edu.ua

години консультацій: ЗУМ за попередньою домовленістю електронною поштою